Lokalsamlingen

Vil du vite mer om bygda du bor i? I Askersamlingen kan du lære mer om Askers lokale historie - både i tekst og bilder.

Fra Borgenåsen mot Skaugum, 1890. Foto: Hjalmar Kierulf
Bildebaser

Bibliotekets bildesamling inneholder ca. 9000 bilder, som er digitalisert og søkbare. Du kan søke på sted, personer, år og emner. 

Se vår nye bildebase her

10. juli 2024
Bildebasen er helt ny i juli, og under utvikling. Eventuelle spørsmål kan rettes til .

 

Bruk av bilder

Hvis du ønsker å bestille kopier tilbyr vi digitaliserte bilder som jpg.filer. Dette gjelder bare bildene som Asker bibliotek har rettighetene til. Dersom det ikke står noe spesielt om copyright er det biblioteket som har rettighetene. Skal bildet brukes i kommersiell sammenheng må det betales arkivavgift.

Asker bibliotek ønsker stadig å utvide samlingen. Ta gjerne kontakt dersom du har bilder fra Asker som du tror vil være av interesse for ettertiden.

Ta kontakt med

Skolene i Asker

Artiklene om de enkelte skolene legges ut forløpende etter hvert som de ferdigstilles. Skolegruppeprosjektet skriver artiklene for å dokumentere Askers skolehistorie digitalt, og vise frem digitale kilder hvor en kan undersøke mer.

Les om Askers skolehistorie her

Privatarkiv

Bibliotekets samling
Oversikt over bibliotekets samling av privatarkiv er tilgjengelig her.
Vi har også en detaljert oversikt over innholdet i de enkelte arkivene

Arkivportalen
Arkivportalen er en nasjonal søketjeneste på tvers av arkivinstitusjoners kataloger. Her vil du kunne finne informasjon om hvilke historiske arkiver og dokumenter som befinner seg i det mangfoldet av arkiver som finnes i Norge. Du kan søke etter arkiv som omhandler Asker, og få tilgang digitalt, eller bestille arkivmateriale på e-post.

Digitalarkivet
Digitalarkivet er Arkivverkets side for digitale arkiv. Her kan du søke etter slektninger i mange kilder som folketellinger, kirkebøker, emigrantprotokoller osv.

Lydopptak og film

Lydopptak

Historiske intervjuer
Biblioteket har en samling med historiske intervjuer av folk som har bodd og vokst opp i Asker. Finn lydopptakene her.

Film

Biblioteket har en samling filmer som handler om Asker. Her finner du en samling av digitaliserte filmer som kan spilles av direkte.

Kart

Kart er en viktig kilde til historisk informasjon. Asker kommune har en karttjeneste med detaljerte historiske kart over Asker, mens Kartverket har en samling historiske kart tilbake til 1700-tallet. Mer om kart

 

Arkeologi og geologi

I Asker er det kjent mer enn 220 faste fornminner og i tillegg til disse er det også funnet en rekke løsfunn. Fornminnebestanden domineres av gravhauger. Det er også flere steder med gamle veifar. Til sammen er det kjent rundt 50 steder med gravminner fra bronsealder til jernalder.

 

Bakerløkka

Ved planleggingen av parken på Bakerløkka utenfor Kulturhuset, ble det lagt vekt på at området skulle være et sted for rekreasjon og hygge. I parkens midte er det bygget en pyramide av stein, også kalt Askerpyramiden, som beskriver Askers geologiske historie. Kommunen har laget en informasjonsbrosjyre som kan leses her.

Kulturhistorisk museum

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo  er tilgjengelig på nett. Gjenstandene i KHMs samlinger er registrert i museets databaser. De publiseres på nett gjennom universitetsmuseenes portaler.


Kulturnett Akershus

Her finner du et utvalg av de arkeologiske registeringene og utgravningene som har funnet sted i Asker de siste årene.

Klikk her for registrerte kulturminner i Asker.

Lån bøker om arkeologiske funn i Asker på Asker bibliotek.

Slektsforskning

Biblioteket har litteratur og hjelpemidler for deg som ønsker å drive slektsforskning! Ønsker du bygdebøker eller annen litteratur som ikke finnes her kan vi bestille inn fra andre bibliotek.

Mer om sleksforskning

Industri og næring

Asker har en rik historie som både jordbruksbygd og industribygd. I tillegg har en rekke andre næringer vært sentrale opp gjennom historien.

Her kan du lese mer om Askers industri -og næringshistorie 

Steder og områder i Asker
Kunstnere i Asker

Mange kjente og kjære kunstnere har bodd og virket i Asker. I mange presentasjoner har vi tatt utgangspunkt i Karl Nilsens artikkel "Askerkunstens første gullalder" og hans tegninger og beskrivelser i bøkene "Askermotiver". Her kan du lese mer om kunstnere i Asker.

Lokale tidsskrift og blader

Her finner du en oversikt over hvilke lokale tidsskrift, blader og informasjonsaviser vi har. Vil du se i disse, må du ta kontakt med informasjonsskranken eller sende oss en .

Asker kultur : kinoprogram i Asker kino og kulturhus  1984-1985  
AMR informasjon; informasjonsmagasin for Asker, Bærum og Røyken 1985-1986  
Akershuser`n 4H : medlemsblad for Akershus 4H 1984 - 1992  
Akershus imellom 1988 - 1992 med mangler
Apport : medlemsavis for Asker hundeklubb 1985, 2001-2006 med mangler
Til tjeneste : Internblad for ansatte i Asker kommune 1995-2004 med mangler
Asker; kommunens informasjonsavis til innbyggerne 1995 -2006  
Askerposten; kommunens informasjonsavis til innbyggerne 2015-2016 med mangler
Asker helsesportlag : medlemsblad 1981, 1985-1999  
Asker husflidslag : kurs og program 1987-1992, 1995,1998-1999,2003-2004,2006,2011  
Asker Stikka : medlemsblad for Asker Høyre 1981,1982,1984, 1986, 1987 og 1989  
Asker menighetsblad  1951-1974, 1976-1979  
Asker menighetsblad : Underveis 1980-1995  
Sareptas krukke : menighetsblad for Asker, Holmen, Heggedal og Østenstad 1995-2000  
Askeravisa 2001-2004  
Asker næringsnytt 1999-2005 med mangler
ABBL Medlemsblad Asker og Bærum boligbyggelag 1984-1985, 1987, 1989, 1991, 1994-2004 med mangler
LivIn Asker 2004-2012 med mangler
Asker skiklubb 1937-2011 med mangler
Askerskolen 1960-1984  
Asker tilskuer : øvingsavis for Norsk journalistskole 1979  
Askeravkok 1979  
Askerbøringen 1981  
Askernytt : utg av Holmen idrettsforening 1982-1983  
Det skjer 1984  
Lokalposten 1988  
Næringsliv Asker og Bæurm 1986  
Vestsiden 1987-1988  
Askerpensjonisten : medlemsblad for Asker Pensjonistlag 1985-1998  
Askersyklisten 1985-1991 med mangler
Blakstad tidende : utg, Blakstad sykehus 2000-2001  
Borgenposten 1973-dd med mangler
Brønnøya blad 1987-1990 med mangler
Drift'n : Asker kommune ingeniørvesen 1988-2001 med mangler
Hallo Emma : internavis for kulturetaten 1983-2002  
Fremtid for fortiden : Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus 1982-2015 med mangler
Friskavisen 1928-1999  
Grevlingen : Østlandske naturvernforening 1983-2002  
Gullhellanytt : Velasvis for Gullhella og omegn Vel 1984-1985  
Heggedalsposten 2007-dd med mangler / finnes elektronisk
Holmenposten 1945-2002 med mangler
Holmen idrettsforening   diverse
Hvalstrand blad 1995-2005  
Jak-posten (Brønnøya)   ipp
Igull : Asker og Bærum natur og ungdom 1977-1986 med mangler
Kirkebakken : menighetsblad for Holmen 1967-1995  
Kontakt : Østenstad menighet med Heggedal kapelldistrikt 1975-1995  
Kulturkontakt : Asker kulturelle fellesråd 1976-1989  
Kystguiden 2002-2005 med mangler
LeangNytt : medlemsblad for Leangbukta båtforening 1985-2002 med mangler
Natur-kultur-helse : informasjonsbulletin om NaKuHel 1996-1999  
Octopus : Blakstadspeiderne 1986-1999 med mangler
Lapskaus : 1. Skaugum speidergruppe 1992 nr 2-3/92
Raskerposten : 2. Asker KFUK og KFUM 1982-1995  
Stubben : Norges handicapforbund Asker 1984-2001  
Trekanten : Trekanten senterforining 1983-1985  
K-stikka : kundeavis for Asker og Bærum 198? ett nr
Troll i ord : Asker bibliotek 1995-1996  
Velposten : Landøen og Holmen 1970-1972  
Vestmarkingen : Asker jeger og fiskerforbund 1991-2001  
Vestmarkvandringen : idrettslaget Jutul 1979, 1980, 1988 og 1999  
Vestsiden gratisavis 1986  
Askerbøringen : bygdeblad for Asker 1981 nr 1
Søndag Søndag : gratisavis for Drammen/Asker regionen 1985 3 stk
Vollenstikka 2008-dd med mangler
Vettre skoleavis - Miniposten 1979-1984  
V.U.L-avisen : Vollen ungdomslag 1946-1970 med mangler
Vår avis : internavis Dikemark 1969-1999  
Vårt blad : Dikemark, pasientavis 1946-1966  
Sladrehanken : Dikemark 1921-1922  
Bladet vårt: Dikemark pasientavis 1949-1955  
Lions Askerkalender 2015-2020, 2022  
Askerposten : kommunal informasjonsavis 2014-2019  
Asker 2020    
Til tjeneste : internavis ansatte Asker kommune 1995-2000  
Div kommunal infoaviser 1995-2000  

Kan du bidra?

Hvis du har interessante ting fra Asker som postkort, sanger, oppskrifter, fortellinger og lignende, vil biblioteket gjerne motta disse for kopiering. Fotografier fra Asker til vår bildesamling er også verdifulle bidrag. Ta kontakt med