Lokalsamlingen

Vil du vite mer om bygda du bor i? I Askersamlingen kan du lære mer om gamle Askers lokale historie - både i tekst og bilder.

Fra Borgenåsen mot Skaugum, 1890. Foto: Hjalmar Kierulf
Bildebaser

Mange av Askersamlingens bilder er digitalisert. Du kan søke på sted, personer og emner i bildebasene. Bibliotekets bildesamling inneholder ca. 7000 bilder fra Asker. 5000 bilder er digitalisert og søkbare i bildebasen. Bilder skannes fortløpende.

Søk i bildebase for Asker

Søk i bildebasen

 

Søk i bildebase for Hurum

Søk i bildebasen

 

Søk i bildebase for Slemmestad cementmuseum

Søk i bildebasen

 

Bruk av bilder

Hvis du ønsker å bestille kopier tilbyr vi digitaliserte bilder som jpg.filer. Dette gjelder bare bildene som Asker bibliotek har rettighetene til. Dersom det ikke står noe spesielt om copyright er det biblioteket som har rettighetene. Skal bildet brukes i kommersiell sammenheng må det betales arkivavgift.

Asker bibliotek ønsker stadig å utvide samlingen. Ta gjerne kontakt dersom du har bilder fra Asker som du tror vil være av interesse for ettertiden.

Ta kontakt med

Skolene i Asker

Artiklene om de enkelte skolene legges ut forløpende etter hvert som de ferdigstilles. Skolegruppeprosjektet skriver artiklene for å dokumentere Askers skolehistorie digitalt, og vise frem digitale kilder hvor en kan undersøke mer.

Les om Askers skolehistorie her

Privatarkiv

Bibliotekets samling
Oversikt over bibliotekets samling av privatarkiv er tilgjengelig her.
Vi har også en detaljert oversikt over innholdet i de enkelte arkivene

Arkivportalen
Arkivportalen er en nasjonal søketjeneste på tvers av arkivinstitusjoners kataloger. Her vil du kunne finne informasjon om hvilke historiske arkiver og dokumenter som befinner seg i det mangfoldet av arkiver som finnes i Norge. Du kan søke etter arkiv som omhandler Asker, og få tilgang digitalt, eller bestille arkivmateriale på e-post.

Digitalarkivet
Digitalarkivet er Arkivverkets side for digitale arkiv. Her kan du søke etter slektninger i mange kilder som folketellinger, kirkebøker, emigrantprotokoller osv.

Lydopptak og film

Lydopptak

Historiske intervjuer
Biblioteket har en samling med historiske intervjuer av folk som har bodd og vokst opp i Asker. Finn lydopptakene her.

Film

Biblioteket har en samling filmer som handler om Asker. Her finner du en samling av digitaliserte filmer som kan spilles av direkte.

Kart

Kart er en viktig kilde til historisk informasjon. Asker kommune har en karttjeneste med detaljerte historiske kart over Asker, mens Kartverket har en samling historiske kart tilbake til 1700-tallet. Mer om kart

 

Arkeologi og geologi

I Asker er det kjent mer enn 220 faste fornminner og i tillegg til disse er det også funnet en rekke løsfunn. Fornminnebestanden domineres av gravhauger. Det er også flere steder med gamle veifar. Til sammen er det kjent rundt 50 steder med gravminner fra bronsealder til jernalder.

 

Bakerløkka

Ved planleggingen av parken på Bakerløkka utenfor Kulturhuset, ble det lagt vekt på at området skulle være et sted for rekreasjon og hygge. I parkens midte er det bygget en pyramide av stein, også kalt Askerpyramiden, som beskriver Askers geologiske historie. Kommunen har laget en informasjonsbrosjyre som kan leses her.

Kulturhistorisk museum

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo  er tilgjengelig på nett. Gjenstandene i KHMs samlinger er registrert i museets databaser. De publiseres på nett gjennom universitetsmuseenes portaler.


Kulturnett Akershus

Her finner du et utvalg av de arkeologiske registeringene og utgravningene som har funnet sted i Asker de siste årene.

Klikk her for registrerte kulturminner i Asker.

Lån bøker om arkeologiske funn i Asker på Asker bibliotek.

Slektsforskning

Biblioteket har litteratur og hjelpemidler for deg som ønsker å drive slektsforskning! Ønsker du bygdebøker eller annen litteratur som ikke finnes her kan vi bestille inn fra andre bibliotek. Mer om sleksforskning

 

 

Industri og næring

Asker har en rik historie som både jordbruksbygd og industribygd. I tillegg har en rekke andre næringer vært sentrale opp gjennom historien. Her kan du lese mer om Askers industri -og næringshistorie 

Steder og områder i Asker
Kunstnere i Asker

Mange kjente og kjære kunstnere har bodd og virket i Asker. I mange presentasjoner har vi tatt utgangspunkt i Karl Nilsens artikkel "Askerkunstens første gullalder" og hans tegninger og beskrivelser i bøkene "Askermotiver". Her kan du lese mer om kunstnere i Asker.

Kan du bidra?

Hvis du har interessante ting fra Asker som postkort, sanger, oppskrifter, fortellinger og lignende, vil biblioteket gjerne motta disse for kopiering. Fotografier fra Asker til vår bildesamling er også verdifulle bidrag. Ta kontakt med