Lydopptak

Biblioteket har en samling med historiske intervjuer av folk som har bodd og vokst opp i Asker. Lydopptakene blir lagt ut på denne siden.

Erling Rimstads historiske intervjuer

Over en periode på tre-fire år på 1980-tallet lagde Erling Rimstad omkring 40 intervjuer for Asker bibliotek. Han intervjuet en rekke folk i forskjellige yrkeskategorier, og materialet gir et unikt innblikk i Askers historie. Ingen av informantene er i dag i live. Materialet er digitalisert og gjøres tilgjengelig fortløpende.

Lok 26b - Søren Skjellestad

Lok 26a - Kristian Stokker

Lok 25b - Martha Johnsen

Lok 25a - Elsa og Asbjørn Syversen

Lok 24b - Otto Schaulund

Lok 24a - Einar Gundersen

Lok 23a - Klara og Birger Hvesser

Lok 22a - Bergljot og Bertin Skjold

Lok 21a - Sigrid 'Titti' Hagen

Lok 20a - Sigrid og Aksel Andersen (f. hhv. 1910 og 1904)

LOK 19b - Christian Haugestad

LOK 19a - Otto Ebbestad

LOK 18b - Solveig og Odd Hellum

LOK 18a - Randi og Finn Pedersen

LOK 17b - Alf "Bassen" Andersen

LOK 17a - Thekla Berglund

LOK 16b - Erik Rype

LOK 16a - Ragnhild Stauning

LOK 15b - Thora og Roar Hellum

LOK 15a - Thorleif Kogstad

LOK 14a - Finn Pedersen, Ragnar Gudem og Ragnvald Andreassen

LOK 13b - Finn Pedersen og Einar Sjøvold

LOK 13a - Agnete og Arne Solberg

LOK 12b - Gudrun og Kristian Wold

LOK 12a - Martha, Asta og Anna Andreassen

LOK 11b - Ebba og Carl Berger

LOK 11a - Peder Grændsen

LOK 10b - Tormod Jensen

LOK 10a - Ingeborg og Egil Bækvold

LOK 9b - Eli Bjørnstad

LOK 9a - Alfhild og Østen Nilsen

LOK 8b - Margit Johansen

LOK 8a - Einar Jørgensen (f. 1914)

LOK 7b - Rudolf Pedersen (f. 1911)

LOK 7a - Ernst Fosnæs (1913-1992)

LOK 6b - Ellen og Kjell Hvalstad

LOK 6a - Jørga Hanevold

LOK 5b - Martha og Gunnar Hagen LOK 5a - Borghild Magnussen

 

LOK 4b - Ragnhild FlatebyLOK 4a - Erling og Anna Haugli

 

LOK 3b - Ole Arnestad


LOK 3a - Tonny Høeg Bingen

 

LOK 2b - Hanna Snersrud (1901-1991)

 

LOK 2a - Trygve Hansen (f. 1895)

 

LOK 1a- Maja Hansen


 

Plassen forteller
Plassen forteller er et resultat av IKON-prosjektet som ble fullført i 2012. Her ble det laget blant annet laget lydopptak fra forskjellige steder i Asker:

Digitalt fortalt
Digitalt fortalt ble etablert i Kulturminneåret 2009, av Statens senter for arkiv, bibliotek og museum (ABM-utvikling). ABM-utvikling ble i 2011 slått sammen med Kulturrådet, som nå står bak satsingen. Nettstedet er nå faset ut, og og blitt en del av DigitaltMuseum. Samlingene består av personlige fortellinger fra kulturinstitusjoner og privatpersoner. Fortellingene er knyttet til kulturarv. Målet er å vise bredden av temaer, fortalt av et stort mangfold av fortellere.