Meråpent bibliotek

Meråpent bibliotek betyr at du har adgang til biblioteket i ubetjent åpningstid. Tilbudet er tilgjengelig ved Asker bibliotek. Se åpningstider for Meråpent bibliotek.

Hvordan få adgang? 

For å kunne benytte deg av tilbudet må du være over 18 år, ha lånekort og skrevet under meråpent-kontrakten. Dette gjør du i bibliotekets skranke i åpningstiden. Foreldre/foresatte kan ta med seg barn under 18 år.

Regler for meråpent bibliotek

Du må alltid registrere deg med lånekort og pin-kode før du går inn i lokalet.

Biblioteket er et offentlig rom og en felles eiendom som skal være til glede og nytte for alle. Når du benytter biblioteket er det derfor noen regler du forplikter deg til å overholde:

  • Vise hensyn til andre.
  • Rydde opp etter deg.
  • Holde ro og orden.
  • Overholde gjeldende låneregler. 

Kontrakten og lånekortet er personlig og det er kun du som kan bruke kortet som adgangskort. Brudd på dette vilkåret kan resultere i inndragelse av adgang til å bruke meråpent bibliotek.

Foreldre/ foresatte kan ta med seg barn under 18 år. Barn skal ikke etterlates alene.

Det er kameraovervåking i biblioteklokalet og opptaket oppbevares trygt og etter gjeldene lov og forskrift. Overvåking er av hensyn til din sikkerhet og som beskyttelse for bibliotekets inventar og utstyr.

Hærværk og annen ulovlig virksomhet vil bli politianmeldt.

Opphold i biblioteket under ubetjent åpningstid skjer på eget ansvar.