Utlån og lånekort

Bli låner

Hvordan får du deg lånekort

Alle kan få lånekort og det er helt gratis. Får å få lånekort må du kun akseptere bibliotekets låneregler (se under). Barn under 18 år må ha signatur av en foresatt. 

Du kan registrere deg selv på våre nettsider eller i appen vår Bibliofil (og signere med ID-porten). Da vil du umiddelbart få et fullverdig digitalt lånekort. Du kan også registrere deg manuelt ved å ta kontakt med oss i biblioteket. Husk å ta med legitimasjon!

Registrer deg digitalt her

Hvordan får du lånekort til barnet ditt?

Barn kan også registreres digitalt. Da må en foresatt signere via ID-porten. Du kan også registrere deg ved å ta kontakt med biblioteket. Da må foresatt være med, signere kontrakten og vise legitimasjon.

Hvordan lage lånekort til barnet ditt:

 

Lånekort
 • For å kunne låne må du ha lånekort utstedt av Askerbibliotekene, eller knytte ditt nasjonale lånekort til oss.
 • For å få lånekort må du være over 18 år, og det kreves legitimasjon. Foresatte må registrere barn under 18 år, da foresatte er erstatningspliktig.
 • Når du har fått utstedt lånekort, eller om du har lånekortnummer og pin-kode fra før, kan du laste ned Bibliofil-appen for digitalt lånekort (App Store eller Google Play).
 • For å få nasjonalt lånekort, som kan benyttes i de fleste norske bibliotek, kreves det personnummer.
 • Eieren av lånekortet er ansvarlig for det som er lånt på kortet.
 • Alle lånere blir avkrevd pin-kode ved lån og innlogging.
Låneregler
 • Lånetiden er vanligvis 28 dager.
 • Lån kan fornyes på "Min side" eller i Bibliofil-appen.
 • Overholdes ikke lånetiden, blir det sendt inntil to påminnelser på e-post/post.
 • Blir lånt materiale tapt, skadet eller ikke levert, skal det erstattes etter bibliotekets regler. Faktura med erstatningskrav blir sendt låner. Erstatningsbeløpet blir ikke refundert dersom det erstattede materialet kommer til rette.
 • Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på avspillingsutstyr.
 • Adresseforandring eller tap av lånekort må straks meldes til biblioteket.
 • Overtredelse av lånereglene kan medføre tap av låneretten.
Lånetider

Det er ingen grenser for hvor mange bøker, musikk eller filmer du kan låne.

Lånetidene er

Bøker, e-bøker, lydbøker, musikk, språkkurs, tidsskrifter  28 dager
Film og spill 7 dager
Hurtiglån bøker (kan ikke reserveres) 10 dager
Hurtiglån film (kan ikke reserveres) 2 dager


Lånetiden kan forlenges hvis det ikke er venteliste. Det kan du gjøre selv på Min side eller i Bibliofil-appen. Du kan sende en e-post eller ringe biblioteket. 

Du kan få forhåndsvarsel på e-post 3 dager før innleveringsfristen. Be om det når du er i biblioteket neste gang eller gjør det selv på Min Side.

Logg inn på Min Side

Les om Min Side og Bibliofil Appen

Kontakt biblioteket (Ha gjerne ditt lånekort tilgjengelig)

 

Erstatning ved tapt materiale

Lånt materiale som ikke leveres, blir tapt/skadet må erstattes etter bibliotekets satser. Spesielt verdifulle bøker eller deler av verk som ikke kan kjøpes enkeltvis vurderes spesielt.

Hva koster det å erstatte tapt/skadet materiale?

 • Bok (voksen) NOK 450.-
 • Bok (barn) NOK 350.-
 • DVD NOK 250.-
 • Lydbok NOK 450.-
 • CD NOK 200.-
 • Egne regler for kunstlån, el-sykkel, symaskin og annet utstyr 

Har du fått faktura fra oss? 

Hvis du ikke får levert noe tilbake:

 • Betal hele beløpet på fakturaen.

Hvis du har levert noe tilbake, men ikke alt:

 • Juster beløpet på fakturaen tilsvarende det du skal erstatte. Prisene står på fakturaen. Bruk samme KID-nummer som på fakturaen du fikk fra oss.

Jeg er sikker på at jeg har levert!

Feil kan forekomme. Kontakt biblioteket, så leter vi i våre hyller. Vi anbefaler også at du leter en ekstra gang i dine hyller før du kontakter oss.

Spørsmål eller klager vedrørende erstatninger:

Askerbibliotekene
Tlf: 66 90 96 64
E-post:

Regnskapsavdelingen
Tlf: 66 90 98 39
E-post:

Reservering av bøker

Du kan reservere og bestille bøker selv i appen, eller ved å logge inn på Min side. Vi hjelper gjerne til med bestilling av bøker også i bibliotekene.

Når materiale er klargjort for henting sendes det ut en melding enten på sms eller på e-post. Du får et referansenummer, og kan hente på henteavdelingen.

Hentefrist er 5 dager.

Les mer om Min side

Nasjonalt lånekort

Med Nasjonalt lånekort kan du bruke alle landets folkebibliotek.

Med Nasjonalt lånekort kan du:

 • Benytte samme lånekort fra Lindesnes til Nordkapp.
 • Bestille fra andre bibliotek, og hente materialet ved ditt lokale bibliotek.
 • Få oversikt over samtlige lån du har ved norske folkebibliotek.
 • Fornye og reservere materiale på internett.

Hvordan få Nasjonalt lånekort

For å få et Nasjonalt lånekort må du registrere deg med fullt fødselsnummer (11 siffer). Fødselsnummeret lagres ikke i bibliotekets register.

Har du lokalt lånekort kan dette enten oppgraderes til Nasjonalt kort, eller vi kan utstede et nytt Nasjonalt kort.

Ta kontakt med ditt bibliotek

Du kan også registrere deg for Nasjonalt lånekort på nett, men du må ta kontakt med ditt bibliotek for å knyttet lånekortet opp mot biblioteket. Her finner du også svar på ofte stilte spørsmål.

Om Min side (selvbetjening)

Min side er bibliotekenes system for selvbetjening. Her får du full oversikt over lån, reserveringer, materiale til avhenting og mye mer.

Les mer om Min side

Meråpent bibliotek

Ved Asker bibliotek har du tilgang til selvbetjent bibliotek i ubemannet åpningstid. 

Hvordan få tilgang

Åpningstider

Ofte stilte spørsmål