Slektsforskning

Biblioteket har litteratur og hjelpemidler for deg som ønsker å drive slektsforskning! Ønsker du bygdebøker eller annen litteratur som ikke finnes her kan vi bestille inn fra andre bibliotek.

De viktigste kildene for slektsforskning er digitale og søkbare gjennom Arkivverkets side Digitalarkivet. Det publiseres jevnlig digitaliserte kilder. Arkivverket har en egen side for deg som er nybegynner i slektsgransking, hvor du også finner denne introduksjonsvideoer for Digitalarkivet og slektsforskning:

 

Folketellinger
Den første fullstendige folketelling i Norge fant sted i 1801. (Det var en telling i 1769, men det var kun en numerisk telling over menn, og inneholdt ikke navn. Den er derfor ikke interessant som slektsforskningsmateriale.) Den neste tellingen var i 1815, og senere ble det avholdt regelmessige tellinger hvert 10. år frem til 1875 - deretter en telling i 1890. På 1900-tallet ble det gjennomført 10 folketellinger i Norge. Etter den andre verdenskrig ble det bestemt at alle kommuner i Norge skulle ha et folkeregister, noe som har gjort det enklere å lage oppdaterte tall for folkemengde i den senere tid. Siste folketelling var 3. november 2001.

Folketellingene for 1801, 1865, 1875 og 1900 og 1910 er søkbare i Digitalarkivet.

RHD, Universitetet i Tromsø har registert noen kirkebøker fra utvalgte kommuner.

Gravminner
Asker kirkegård: Søk etter gravsted

DIS-Norge: Søk i gravminner fra hele Norge

Lokalgruppen av DIS i Asker har jevnlige møter og foredrag i kulturhuset og slektskafeer i biblioteket.

Askerslektene
Hvis du vil vite mer om slektshistorie i Asker kan du se på denne oversikten over tilgjengelig materiale i biblioteket og hvilke nettsteder det er aktuelt å søke i.

Grethe og Oscar Yggeseth med sine 12 barn (1937)

Folketellinger

1664 - manntall trykket i Asker og Bærums historielags skrift nr 5
1762 - kopi av skattemanntall. Navneregister utarbeidet av Jan Martin Larsen
1771 - manntall trykket i Asker og Bærums historielags skrift nr 6
1801 - Asker og Bærums historielags skrift nr 3 og 4 - Søk i Digitalarkivet
1815 - tapt for Asker, finnes for Bærum
1825 - datautskrift - Søk i Digitalarkivet
1835 - datautskrift - Søk i Digitalarkivet
1845 - pa mikrofilm - Søk i Digitalarkivet  (mer uoversiktlige enn andre tellinger)
1855 - på mikrofilm - Søk i Digitalarkivet (mer uoversiktlige enn andre tellinger)
1865 - i bokform med registre - Søk i Digitalarkivet
1875 - i bokform med registre - Søk i Digitalarkivet
1891 - denne tellingen har ikke vi. Den er ført på en annen måte og er ikke så mye brukt. Søk i Digitalarkivet
1900 - i bokform - Søk i Digitalarkivet
1910 - Søk i Digitalarkivet 
1920 - Søk i Digitalarkivet

Kirkebøker for Asker:

1726-1948: Søk i Digitalarkivet
1800-1915: søk på begravelse, dåp, vielse, konfirmasjon eller flytting (Registrert av RHD, Tromsø)

Biblioteket har:

1726-1900 på mikrofilm
1896-1917 på mikrokort
Register for dødsfall 1726-1807 utarbeidet av Helen Scatvet Ullman fra USA. Faddere er ikke tatt med i registrene, så mikrofilmene må brukes til dette.

Skifteprotokoller og pantebøker

1726-1900 finnes på mikrofilm
1896-1917 finnes på mikrokort

Emigranter
Man kan få mye nyttig informasjon om slekten og hvordan de har levd ved å lese bygdebøker, gårdshistorier og annen lokalhistorisk litteratur fra området hvor familien er fra. Det er også skrevet mye om utvandringen til Amerika, de fleste av oss har en fjern slektning "over there".

På nettet:

O. Rygh: Norske Gaardnavne Gårdsmatrikkel for 1886
Ellisisland.org - passasjerlister fra skip som ankom Ellis Island 1892-1924
Digitalarkivet- under fanen Kategorier velger du Emigrantmateriale
Familysearch - mormonernes slektsforskningstjeneste
Det løfterike landet - om norsk utvandring til Amerika, utarbeidet av Norsk Utvandrermuseum og Nasjonalbiblioteket