Kart

Kart er en viktig kilde til historisk informasjon. Asker kommune har en karttjeneste med detaljerte historiske kart over Asker, mens Kartverket har en samling historiske kart tilbake til 1700-tallet.

Kartverket har digitalisert historiske kart. Velg kart fra Akershus, og kartene vises kronologisk.


Kartverket: Kartblad 29
Militært Cart over det Askerske Compagnie District.
Kartserie: Kompanikart - Norge 90.
Årstall: 1805


Kartverket: Akershus amt nr 30 -
Kart over Asker Præstegjeld.
Årstall ukjent.

Asker kommune har lagt ut kart over Asker fra 1950, 1969, 1978 og 1990. Velg "historiske kart" under "kartlag". Andre kommunale kart finner du her.