Peter Dahl

Peter Dahl (f. 1934) er i dag en av Sveriges mest anerkjente og populære kunstnere. Han har hatt utstillinger over hele verden, og er professor i maleri ved Kunsthøyskolen i Stockholm.

Dahl er ekspressiv og figurativ i stilen, og har til tider provosert med sin kunst. Motivene skildrer gjerne mellommenneskelige forhold, erotikk og følelser, og middelklasse / sosietetsliv.

Tumult
© Peter Dahl/BONO
Uten tittel
© Peter Dahl/BONO