Marianne Heske

Marianne Heske (f.1946) er regnet som en av Norges største nålevende samtidskunstnere, og er også hyllet internasjonalt. Hun er konseptkunstner, det vil si ideene bak verket er viktigere enn det faktiske fysiske resultatet. Heske jobber i forskjellige teknikker, men fikk gjennombrudd på 70-tallet med sine computermalerier.

Dette er videopptak av landskap som hun digitaliserer og bearbeider til unike estetiske komposisjoner og fortolkninger av tradisjonelle norske naturmotiv. På denne måten møtes kunst, natur og teknologi.

Mountains of the mind
© Marianne Heske/BONO