Johanne M. Hansen-Krone

Johanne Marie Hansen- Krone (f.1952) er kjent for sin enkle, nesten barnlige stil. Hun bruker lyse og lette farger, og motivene viser ofte forenklede menneskefigurer satt i et mønstret abstrakt rom. Dette kan tematisere forholdet mellom individet og omgivelsene, og vår plass i tilværelsen.