Jens Johannessen

Jens Johannessen (f.1934) regnes som en viktig senmodernist. Han har opp igjennom sin karriere eksperimentert med mange ulike uttrykksformer, og veksler mellom det abstrakte og figurative.

Han har en sterk koloritt, og stor formbevissthet, noe som har gjort han til en suksessrik kunstner med separatutstillinger i de viktigste norske kunstinstitusjonene. Han har blant annet illustrert til littereære verk, her til Ibsens Brandt.