Inger Sitter

Inger Sitter (f.1929) er en av våre aller viktigste kunstnere som allerede på 50-tallet tok i bruk et abstrakt formspråk, i en konservativ tid da kunst helst skulle være figurativ. Hun mener abstraksjon er en vel så god måte å tolke verden på, ikke ved å beskrive den ytre synlige virkeligheten, men ved å male den personlige opplevelsen av den.

Hennes fargevalg og penselskrift er egenartet, og hun har stadig vært i utvikling. Sitter har også engasjert seg i kunstnernes rettigheter, og hatt mange verv i offentlige kulturinstitusjoner.

Uten tittel
© Inger Sitter/BONO
Uten tittel 2
© Inger Sitter/BONO