Frans Widerberg

Frans Widerberg (f. 1934) er en av våre fremste signturkunstnere, med sine vitale bilder i kraftige lys og fargevirkninger.

Han har et figurativt formspråk, og bruker ofte ryttere, fantasifigurer og svevende kropper i åpne kosmiske landskap som gjennomgangsmotiver. Widerberg sier bildene handler om livslyst, energi, følelser og tilstander.

I serien «Jord, liv, himmel» har Widerberg brukt Stein Mehrens håndskrevne dikt.