Bjørn Ransve

Bjørn Ransve (f. 1944) er Askerkunstneren som har dekorert Asker Kulturhus med et 70x30 meter langt akrylmaleri, et av Norges største veggmalerier, overrasker stadig både når det gjelder motiv, tema og teknikk. Han veksler fra det abstrakte til det figurative, og fra det muntre til det melankolske og groteske.

Han har oppnådd stor anerkjennelse som en virtuos kunstner, og er også en ypperlig tegner. Om maleriet i kulturhuset sier han:- I maleriet har jeg tatt for meg de arkitektoniske rektanglene i selve bygget og lekt meg litt, og på en måte dramatisert dem.

Ransve Bjørn
© Bjørn Ransve/BONO