Bjørn Carlsen

Bjørn Carlsen (f.1945) er bosatt i Heggedal, og er en av Norges mest originale malere. Uttrykket er ekspressivt, det vil si at det er de indre følelsene og sterke opplevelsene som forsøkes gjengis. Motivene hans er figurative og fabulerende, noen ganger i grenseland til det groteske.

Han maler morbide skikkelser som også kan være satiriske og humoristiske. Han bruker kraftige kontrastrike farger, og er blant annet inspirert av Munchs og Gaugins koloritt.

Carlsens arbeider er sterkt personlige, men tar samtidig opp de allmenne eksistensielle spørsmål, og er fulle av paradokser og selvmotsigelser.

Hode
© Bjørn Carlsen/BONO
Uten tittel
© Bjørn Carlsen/BONO