Anita Tjemsland

Anita Tjemsland (f. 1969) bor og arbeider i Stavanger. Hennes rene strekbilder av urbane landskap er lett å kjenne igjen, og inspirasjon henter hun i fra storbyer rundt om i verden.

Først fotograferer hun motivet, så tegner hun ned omrisset av figurene, risser de inn i pleksiglass, sverter glasset og til slutt trykkes bildene under strort press. Denne teknikken kalles dyptrykk.

Tjemslands strekbilder viser konturer fra den menneskeskapte verdenen, de er er rene og arkitektoniske, men kan også gi rom for tilskueren til å legge egne historier i «mellomrommene» i bildene.

Kairo 12
© Anita Tjemsland/BONO
Kairo 14
© Anita Tjemsland/BONO