Tilgang til pliktavlevert materiale

Forskrift til åndsverksloven gir digital tilgang til pliktavlevert materiale for forsknings- og dokumentasjonsformål i norske folkebibliotek. Tilgangen gis av Nasjonalbiblioteket.

Brukere som ønsker å benytte tjenesten, må oppholde seg i sitt lokale bibliotek, logge seg på Nasjonalbibliotekets tjeneste med sin Feide-id eller MinId og sende en søknad til sitt bibliotek om tilgang til å kunne åpne digitalt pliktavlevert materiale. Søknaden må så godkjennes av personalet i biblioteket.

Tilgangen til det digitale materialet gis ved strømming. Det er derfor ikke tillatt å laste ned, kopiere eller skrive ut materialet.

Brukerne må oppholde seg i biblioteket så lenge de bruker tjenesten. Tilgang til materialet gjelder i 8 timer. Brukerne kan benytte egen pc.

Les mer om tilgang til pliktavlevert materiale og utvidet tilgang til pliktavlevert materiale.