Klage
Bok
Ledig

Klage

Klage
Språk:
bokmål
Utgitt:
2001

Beskrivelse

Klage En uortodoks, poetisk vakker, eksistensielt alvorlig og varmt humoristisk bok om menneskets strev med å finne en tilhørighet og fasholde en identitet så vel i livet som etter at livet er slutt.
En kirkegård danner det fysiske rommet tekstene i denne boken utspiller seg i og omkring, og et av grunntemaene i boken er menneskets hjelpeløshet i forhold til døden. Konkret manifesterer dette seg ved at en rekke av tekstene i Klage nettopp er klagebrev - brev stilet til prest, kirkegårdsmyndigheter og menighetsråd, der klagene dreier seg om de håndgripelige detaljene som er knyttet til døden: gravstedet, støtten, kisten. Men her er ikke bare de klagende brevskriverne som kommer til orde. I tillegg møter vi graveren, som på sin egen, bemerkelsesverdige måte forsøker å skape en orden i forholdet mellom levende og døde, og vi møter en dagbokskrivende prest som nok mest strever med å holde et grep om livet. I sin sammenstilling av ulike typer tekster og i spillet som oppstår dem imellom, har Inghill Johansen med Klage skapt en høyst uortodoks bok, en bok som har rom både for det poetisk vakre, det eksistensielt alvorlige og det absurd komiske, der temaet ikke bare er menneskets forhold til døden, men også menneskers strev med å finne en tilhørighet og fastholde en identitet - i levende live og etter at livet er slutt.

Flere opplysninger

Antall sider
126 s.
ISBN
82-05-27873-3 (ib.) : Nkr

Eksemplarer til utlån

Bibliotek Avdeling Plassering Status
Asker Voksenavdelingen magasin Ledig
Asker Voksenavdelingen magasin Ledig