Dette er G : roman
Bok
Ledig

Dette er G roman

Dette er G : roman
Språk:
bokmål
Utgitt:
2021

Beskrivelse

G ein dal med bratte dalsider og steinar i botnen. Her lever folk liva sine forbløffande synkront gjennom tida, utan individualitet: Doble vindauge om vinteren, omvending til Jesus når predikanten slår seg ned der i 1918. Fråfallet kjem nokre år seinare, temmeleg synkront det også. Ut av dette kollektivet dukkar farmor opp, og farfar, og snart kjem far, og sanneleg kjem så mor til i si tid. Etter kvart som romanen nærmar seg notid, endrar teksten karakter og får mindre preg av fabel og meir av hovudpersonens svært ambivalente tankar om det å kvitte seg med huset, sjølve navet i slekta og i minnet. Det spesielle med Johansens bøker ligg ikkje i handlinga, men i det distanserte, originale blikket og i språket. Dette blikket ser at mennesket er temmeleg makteslaust i møte med maktene, anten det no er vêret, ulykker, eller forfallet. «Det er så mye som ikke ligger fast», konkluderer hovudpersonen. I enden av alle endringane ligg naturleg nok døden, som er ein hyppig gjest i Johansens bøker. I denne romanen heiter det om far, som tok livet sitt: «Han hang i et tre. Rett opp og ned.» Sjokkerande usentimentalt, men far kjem tilbake seinare i romanen, då i tankar som kvernar rundt og ikkje let seg fjerne. At såpass dystre perspektiv kallar på den indre jubelen skuldast eine og aleine at Johansen – har eg gløymt å nemne det? – studerer tilstanden med absurd humor. Omtalen er et utdrag fra en anmeldelse utarbeidet av Marta Norheim, litteraturkritiker i NRK.

Flere opplysninger

Sjanger
Romaner, Romaner
Antall sider
163 sider
ISBN
978-82-495-2393-1 (innbundet) : Nkr 379.00
Form
Roman

Eksemplarer til utlån

Bibliotek Avdeling Plassering Status
Asker Voksenavdelingen Ledig
Asker Voksenavdelingen Ledig
Asker Voksenavdelingen Ledig
Heggedal Voksenavdelingen Ledig
Heggedal Voksenavdelingen Ledig
Midtbygda Voksenavdelingen Ledig
saev Sætre bibliotek, Voksenavd Ledig
Slemmestad Voksenavdelingen Ledig
Tofte Voksenavdelingen Ledig