Gjellebekk skanse : en samling historier
Bok
Ledig

Gjellebekk skanse en samling historier

Gjellebekk skanse : en samling historier
Språk:
bokmål
Utgitt:
2018

Anbefaling

Siv Tove Tangerud Andersson har på eget initiativ og med egne midler realisert dette bok prosjektet som tar for seg en urolig tid i Nordens historie.

Siv Tove Tangerud Andersson har på eget initiativ og med egne midler realisert dette bok prosjektet som tar for seg en urolig tid i Nordens historie.

Etter at Karl XII tapte slaget ved Poltava i 1709 for den russiske tsar Peter den store måtte Sverige avstå land til Russland, blant annet det omland hvor Peter den store bygde byen St. Petersburg. Karl XII måtte holde seg unna Sverige for å samle krefter og for å ikke risikere å bli forfulgt av sine fiender. Han holdt seg noen år i utlendighet i Tyrkia før han returnerte til Sverige og begynte å legge planer for hvordan han kunne angripe Norge. I 1716 rykket hæren hans over norskegrensen flere steder og målet hans var å få kontroll over Norge og de ressursene svenskene kunne suge ut, blant annet av sølvgruvene i Kongsberg. Men det han ikke hadde tatt høyde for var at Norge på denne tiden hadde en potent hær og et godt utbygd heimevern hovedsaklig bestående av bønder. Nordmennene hadde gode varslingsrutiner og observasjonsposter som gikk på ski mellom de ulike hæravdelingene. Derfor kunne de norske styrkene posisjonere seg på en fornuftig måte i det kuperte terrenget som var som skapt for geriljakrig og overraskelsesangrep. Dette hadde tydeligvis ikke svenskene tatt høyde for.

 

Les denne spennende boken så får du et bedre innblikk i hva som skjedde i den store nordiske krig.

Anbefalt av:
Erlend Eik
Dato:

Flere opplysninger

Antall sider
112 s.
ISBN
978-82-691310-0-0 (ib.) : Nkr 349.00

Eksemplarer til utlån

Bibliotek Avdeling Plassering Status
Asker Lokalsamling Ledig
Asker Lokalsamling Ledig
Asker Lokalsamling lok.mag Utlånt