Astridene : kvinnene kring Olav Tryggvason
Bok
Ledig

Astridene kvinnene kring Olav Tryggvason

Astridene : kvinnene kring Olav Tryggvason
Språk:
nynorsk
Utgitt:
2017

Anbefaling

Om sterke og frie kvinner i vikingtida.

«Tida kan ikkje hentast tilbake. Historiefaget kjempar for livet i kløyvinga mellom det som en gang hendte, og dei meir eller mindre løgnaktige forteljingane om det.» - Moderne framstillinger om vikingtida har en tendens til å betrakte kvinnene som hjelpeløse offer, mener Solveig Aareskjold, som i denne boka  forteller, med bakgrunn i de eldre sagaene, om sterke og frie kvinner med mer makt enn de fleste kvinner i dag har. Så selv om hovedpersonene i de gamle sagaene for det meste er menn, opptrer likevel kvinnene med stor selvtillit, og det skildres et univers der kvinner og menn er ganske jevnbyrdige.

Kvinnene ble etter hvert presset ut av det offentlige rommet da kristendommen ble innført. Vikingekongen Olav Tryggvason levde i en overgangsperiode. Han jobbet for å innføre det det kristne kongedømmet i Norge, samtidig som han støttet seg på mektige kvinner i alle de årene han levde. Ja, han var helt avhengig av å ha kvinnene på sin side for å overleve.

Tre av de viktigste kvinnene i livet hans het Astrid. Det er på tide å la Astridene få den plass de fortjener i historien, mener Aareskjold, og lar Astridene få akkurat det i denne boka. Aareskjold har et lett og ledig språk, dermed trår kvinneskikkelsene levende fram for oss, og gir oss en ny vinkling på sagafortellingene.
Anbefalt av:
Beate Norgaard
Dato:

Flere opplysninger

Opplysninger
God, leselig skrift
Antall sider
144 s.
ISBN
978-82-91640-71-6 (ib.) : Nkr 299.00

Eksemplarer til utlån

Bibliotek Avdeling Plassering Status
Asker Voksenavdelingen Ledig
Asker Voksenavdelingen Ledig
Asker Voksenavdelingen Ledig
Slemmestad Voksenavdelingen Ledig