Faderen : Peder Bjørnson forsvarer seg
Lydbok
Ledig

Faderen Peder Bjørnson forsvarer seg

Faderen : Peder Bjørnson forsvarer seg
Språk:
nynorsk
Utgitt:
2007

Beskrivelse

Forlaget skriv om denne boka: Peder Bjørnson, far til Bjørnstjerne Bjørnson, var arving til en storgard ved Randsfjorden, men da faren plutseleg døde, måtte han selje garden for å klare gjelda. Han studerte teologi i vaksen alder og prøvde å legge bak seg den store krenkinga som han meinte han hadde vore utsett for. Han var ein av dei striaste prestane som har stått på ein prekestol i Noreg, men etter eit liv i rettsfeider og bygdestrid, fann han omsider fred med seg sjølv og andre menneske.

Edvard Hoem følgjer Peder Bjørnson på hans livsreise, og bildet av et gløymt stykke Noregshistorie stig fram: Det fattige utkantlandet som kjempar for å bli ein del av det moderne Europa.

Flere opplysninger

Medium
6 kompaktplater (7 t, 47 min)

Eksemplarer til utlån

Bibliotek Avdeling Plassering Status
Asker Voksenavdelingen magasin Ledig