Faderen : Peder Bjørnson forsvarer seg : eit mannsportrett frå det 19. hundreåret
Bok
Ledig

Faderen Peder Bjørnson forsvarer seg : eit mannsportrett frå det 19. hundreåret

Faderen : Peder Bjørnson forsvarer seg : eit mannsportrett frå det 19. hundreåret
Språk:
nynorsk
Utgitt:
2007

Beskrivelse

Forlaget skriver om denne boka:
I denne boka sporar Edvard Hoem opp kvar striden rundt sokneprest Bjørnson begynte og følgjer det livsdramaet han hamna i. Det er eit portrett av ein mann som ville det rette og som nok hadde rett, mang ein gong, men som først seint i livet skjønte at den som vil oppnå det gode, også må finne vegen til andre menneske. I forteljinga om Peder Bjørnson stig eit fascinerande bilde av det førmoderne Norge fram, eit fattig utkantsamfunn i Europa som på kort tid skulle bli ein del av den moderne verda.

Flere opplysninger

Antall sider
279 s.
ISBN
978-82-495-0429-9 (ib.) : Nkr 349.00

Eksemplarer til utlån

Bibliotek Avdeling Plassering Status
Asker Voksenavdelingen magasin Ledig
Slemmestad Voksenavdelingen magasin Ledig