Hva er språk
Bok
Ledig

Hva er språk

Hva er språk
Språk:
bokmål
Utgitt:
2004

Beskrivelse

Å være menneske er å være et språkvesen. Å lære om språk er å lære om seg selv. Hva er språk er et essay om hvordan språk er bygget opp, brukes og utvikles over tid. Særlig vekt legger forfatteren på språktilegnelse: Hvordan lærer man seg et morsmål, og hvordan lærer man seg et nytt språk? Hva må man kunne for å kunne et språk? Boken munner ut i en diskusjon om språkets fremtid: Hvordan påvirkes det norske språket av at Norge er et flerkulturelt samfunn, og av at folk kommuniserer stadig mere gjennom datamaskiner og mobiltelefoner?

Flere opplysninger

Antall sider
157 s.
ISBN
82-15-00455-5 (h.) : Nkr 170.00

Eksemplarer til utlån

Bibliotek Avdeling Plassering Status
Asker Voksenavdelingen Ledig
Asker Voksenavdelingen Ledig