Njålssoga
Bok
Ledig

Njålssoga

Njålssoga
Språk:
nynorsk
Utgitt:
2003

Anbefaling

Njålssoga er en av de mest kjente islendingesagaene. Man tror den er skrevet ned i perioden 1240-1310, den eldste håndskriften er fra ca 1300. Handlingen utspiller seg på Island i årene 950 til 1020, men skildrer også reiser til bla Norge, Danmark, Russland og Færøyene.

Boka kan deles inn i to deler. Den første handler om Gunnar fra Lidarende, mens den andre delen har Njål og hans familie i fokus.
Gunnar er på mange måter boka helt. Han er flott å se til, dyktig til og sloss, og relativt ærlig og ryddig i forhold til rett og galt. Når problemer oppstår søker han ofte gode råd av sin nære venn Njål. Njål er en av Islands mest lovkyndige menn og hans ord respekteres. Njål er også framsynt og han ser både Gunnars og sin egen død.

Tema i boken er innføringen av kristendommen på Island, som ble vedtatt på Alltinget i år 1000. Fortelleren skildrer brytningstiden mellom ny og gammel tro. I tillegg til det religiøse aspektet, har boka også et historisk aspekt. Her skildres ættesamfunnet med intrigemakeri, beskyttelse av ære, hevnmotiv og det at alt er bestemt av skjebnen. De fleste konfliktene springer ut fra ulike rettsoppfatninger i forhold til blodhevn kontra pengebot.

Njålssoga er en opplevelse å lese!
Anbefalt av:
Rannveig Kvanum
Dato:

Flere opplysninger

Medvirkende
Hagland, Jan Ragnar (medarbeider)
Liestøl, Aslak (oversetter)
Antall sider
320 s.
ISBN
82-521-6176-6 (ib.) : Nkr 398.00

Eksemplarer til utlån

Bibliotek Avdeling Plassering Status
Asker Voksenavdelingen Ledig
Asker Voksenavdelingen Ledig
Asker Voksenavdelingen magasin Ledig