Lære norsk/ Learning Norwegian

Vi har lærebøker i norsk på flere nivåer. / We offer textbooks in Norwegian on several levels.

Foto: Eli Eike Worren

Bibliotekene i Asker har egne hyller som heter "Ny i Norge". Her finner du norskopplæring, bøker om samfunn og arbeidsliv, og lettleste fortellinger.

Lån i biblioteket

Begynneropplæring i norsk (A1/A2)

Lærebøker for viderekomne (B1-C1)

Grammatikk

Gratis nettlæring

Loecsen: Begynnerkurs

Skolekassa: Bli bedre i norsk og matematikk, naturfag, engelsk og samfunnsfag

LearnNow: Begynnerkurs

CALST: Øv deg på uttale av norsk ord

Ordbøker

Enkle ordbøker til hjemlån

Lexin ordbøker på nett: Ordbøker på 17 språk

Bildetema: Bildeordbok på mange språk 

---

At the Asker Libraries we have shelves called "Ny i Norge". Here, you can find the books for learning Norwegian, books about society and working life, and books at a easy-to-read level for training.

Borrow from the library

Beginners level (A1/A2)

Advanced textbooks (B1-C1)

Grammar books

Free online

Loecsen: Beginner course

Skolekassa: Get better at Norwegian, mathematics, science, English and social studies

LearnNow: Beginner course

CALST: Practice pronouncing Norwegian words

Ordbøker

Borrow simple dictionaries

Lexin dictionaries online: Dictionaries in 17 languages

Ordnett: Ordnett offers digital dictionaries in several languages. Free access when you are at the library.

Bildetema: Picture-dictionaries in several languages