Lære norsk/ Learn Norwegian

Vi har lærebøker i norsk på flere nivåer, og lettleste bøker på norsk. / We offer textbooks in Norwegian on several levels, and easy-to-read books in Norwegian.

Bibliotekene i Asker har egne hyller som heter "Ny i Norge". Her kan du finne bøker for språkopplæring i norsk, og lettleste bøker. 

---

At the Asker Libraries we have shelves called "Ny i Norge". Here, you can find the books for language learning in Norwegian, and books at the easy-to-read level for training.

Begynnernivå / Beginner level

Her er lenke til lærebøker i norsk på begynnernivå. Dette er bøker vi har i vår samling.

Begynnernivå

---

Here you find a link to textbooks in Norwegian at the beginner level. These are books in our collection.

Basic level A1

Grammatikkbøker / Grammar books

Det finnes flere grammatikkbøker du kan låne. / There are several grammar books you can borrow.

Se etter riktig nivå på bøkene slik at du finner de som passer best.

Norsk grammatikk

---

Look for the right level of the books so that you can find the books that helps you the most.

Norwegian grammar books

Digitale ordbøker / Digital dictionaries

Ordnett tilbyr digitale ordbøker på 11 språk. Du kan bruke ordbøkene når du er i biblioteket. Det er fri tilgang fra bibliotekets pc-er, eller du kan bruke egen pc, mobil eller nettbrett.

Ordnett.no

---

Ordnett offers digital dictionaries in 11 languages. You get free access to all the dictionaries when you are at the library. You can use the computers in the library or use your own smart device, mobile or computer.

Ordnett.no

Finne bøker selv / Find books yourself

Vet du tittelen på en bok kan du søke i vår samling selv, og finne den. Spør bibliotekarene om å vise deg hyllen hvor den står.   

Søk i biblioteket

---

If you know the title of a book, you can search our collection yourself and find it. Ask the librarians to show you the shelf where it stands.

Search the library

 

Spør bibliotekarene, vi hjelper deg gjerne!

---

Feel free to ask the librarians, we are happy to help you!