Lån bøker på ditt språk / Borrow books in your language

Visste du at Askerbibliotekene tilbyr bøker på en rekke språk? / Did you know that in Asker libraries we have books available in different languages?

Bøker på flere språk

Asker bibliotek låner bøker fra Det flerspråklige bibliotek som du kan låne her. 

Bøkene byttes ut med jevne mellomrom slik at det skal være mulig å finne noe du liker å lese. 

Du kan søke etter flerspråklige bøker i vår samling. Velg "Vis filter / sortering" under søkefeltet, og "Alle språk" for å velge språk.

Søk i biblioteket

I den flerspråklige samlingen i ved Asker bibliotek finner du bøker på disse språkene:

Amharisk, Arabisk, Bosnisk, Dari, Kinesisk, Kurmandji, Lituausk, Pastho, Persisk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Somali, Tagalog, Tigrinha, Thai, Urdu, Vietnamesisk

---

Books in several languages

Asker library borrow books from The Multilingual Library that you can borrow here. We have books in several languages.

These books are being swapped out regularily in order for you to find something you'll enjoy reading.

Search for multilingual books in our collection: Select "Vis filter / sortering" under the the search field, and "Alle språk" to select language.

Search the library

In the multilingual collection at Asker library you will find books in these languages:  

Amharic, Arabic, Bosnian, Dari, Chinese, Kurmandji, Lituanian, Pastho, Persian, Polish, Portuguese, Russian, Somali, Tagalog, Tigrinha, Thai, Urdu, Vietnamese