Nesbru Landhandleri

I vårt nærområde har vi fra gammelt av hatt to «Nærbutikker». Den yngste, Nesbru Landhandleri i Elveveien, sto ferdig i 1940.

Skrevet av Henning Sæther (2023)

Den eldste ble etablert etter utparselleringen av Mellom-Nes gård i 1923.
I krysset mellom Nesveien og daværende Drammensveien kjøpte B.M Lund en eiendom som han ga navnet «Lundheim» Her bygget han hus og åpnet landhandleri i første etasje.
Fra Øvre Nes gård ble det på slutten av 30-tallet parsellert ut 370 mål, med tilsammen 120 villatomter, og en rekke friarealer. En av tomtene var avsatt i planen til forretningsgård.
Denne lå på høyre side, rett over den nye broen, og eiendommen fikk da de behendige navnet «Brovoll». 
I 1938 kjøpte Ole Christian Løken (1885-1968), denne eiendommen. Han kom fra Rygge i Østfold, til Asker tidlig på 1900-tallet. Her ble han ansatt som forpakter, først på prestegården, og senere på Haugbo gård.

annonse auksjon

I Elveveien satte han opp en kombinert bolig- og forretningsgård.
Ole Christian var ingen kremmer, men hadde tre sønner, Trygve (1915-1985),
Arvid (1916-1970) og Ivar (1921-1980) , som var tiltenkt roller i forretningsdriften.
Da forretningen sto ferdig, i februar 1940, valgte de å leie den ut.

arkitekttegningFørste leietager av Nesbru Landhandleri, var Rolf Fredrik Bjørnstad, i februar 1940. Han drev forretningen fram til krigens slutt.

Annonse i Budstikka fra 1942. Om det var begrensninger på hva man kunne reklamere for, eller om det her ligger et skjult budskap, vites ikke.Juul Gagnum (1906-1987) var bondesønn, fra Lunner på Hadeland.
Til Asker kom han med hustru Jonette, og tre sønner, Helge, Gulbrand og Birger i 1945. Kremmerevnene hadde han med seg fra tiden som betjent på handelslaget hjemme.
Karrieren som landhandler startet altså i Nesbru Landhandleri i 1945. Denne drev han i fem år, til daværende driver av Lundheim Landhandleri gikk konkurs. Den enes død, - en annens brød - og smør og poteter.....

Ole Christian Løken fotografert foran forretningen
på 50-tallet av Jon Sæther.

Da Juul Gagnum forlot Nesbru Landhandleri i 1945, var Ole Christian og Karens yngste sønn, Ivar Løken, gammel nok til å overta driften av forretningen. Med seg på laget hadde han både faren, som tok seg av diverse vaktmestertjenester. Moren Karen Elise, var også aktiv, - gjerne bak kassaapparatet. Også bror Trygve var med i driften. Han var som poteten, - brukandes til det meste. Den siste broren, Arvid, valgte også kjøpmannsyrket, og etablerte seg med egen forretning i Oslo. Denne drev han fram til han ble syk og måtte avvikle.

Fra brød til Cirkus

I 1953 ville Ivar Løken utvide virksomheten med et nybygg, rett inntil den eksisterende forretning. Søknad ble sendt om nybygg med leilighet, fire hybler, og grønnsakutsalg i kjelleretasjen, - i tillegg til en rørlegger.
Byggesøknaden ble godkjent, men det kom aldri noen grønnsaker inn i lokalene. Derimot flyttet Asker Stålmøbelfabrikk sin virksomhet, fra gartneriet på Øvre Nes gård, inn med produksjon i første etasje, og lakkeringsverksted i kjelleren. Fabrikken var etablert året før, med Ivar Løken og Jon Sæther som likeverdige partnere.

Kjøpmann Ivar Løken fotografert utenfor forretningen, av kompanjongen
i Asker Stålmøbelfabrikk, Jon Sæther.

 

Listen over de lokale kjøpmennen i Asker i 1961.
Det er ikke mange her som kan skilte med fortsatt drift.

Endringen fra handel til produksjon medførte skarpe protester fra nærmeste nabo i Elveveien 4, Hilmar Olsen. Protestene ble ikke tatt til følge og produksjonen i «grønnsakbutikken» varte fram til 1964, da Asker Stålmøbelfabrikk, etter å ha vært spredd på tre forskjellig plasser rundt om i bygda, kunne samle hele sin produksjon i eget nybygg i Vakåsveien 7.

Deler av arbeidstokken hos Asker Stålmøbelfabrikk utenfor fabrikken i Elveveien. Fra venstre Torleif Larsen, «Sykkelreppen» Pedersen, Kristian Halvorsen og Stendal.I 1969 overtok Ivar og hustruen, Liv Berny Løken (1927-1997), driften av Cirkus Berny, etter hennes mor, Elvira Berny Reinsch (1900-1969). Det ble da mest fokus på sirkus, også for Ivar Løken, som hadde erfaring fra tiden hvor han reiste rundt med sitt eget «Cirkus Rex revyen».

Ivar hadde også eierinteresser i «Asker Stålmøbelfabrikk AS», som han var med å starte i 1952. Broren Trygve var den som drev Nesbru Landhandleri fram til 1977, da lokalene ble overtatt av Arne Ryttmar med «Fontana Mineralvannutsalg», som hustruen senere overtok.

Gården hvor Nesbru Landhandleri startet opp i 1940.
I bygget bak drev Asker Stålmøbelfabrikk i de første årene.
Fotografert i februar 2011 av Henning Sæther.

I 2022 ble eiendommen solgt til en eiendomsinvestor og all form for kremmervirksomhet opphørte. I dag er det en spa- og velværeforretning i de gamle butikklokalene.

Inn i lokalene flyttet deretter Alfr. A. Berge AS. En håndverksbedrift, som fortsatt eksisterer, og driver med produksjon av bl.a. Kobberlamper.