Nesbru bensinstasjon

Anker Reidar Toft var den som fikk bygget Nesbru bensinstasjon i 1936. Dette var kun fire år etter at Slemmestadveien (idag Fekjan) mellom Landøybrua og den nyåpnede Holmen skole sto ferdig.

Grunnleggeren av Nesbru Bensinstasjon Anker Reidar Toft (1904-1980) fotografert på midten av 50-tallet. Foto: Jon Sæther

Tekst: Henning Sæther

Etter datidens standard var dette en meget moderne stasjon, med smøre- og vaskehall, arkitekttegnet i tidstypisk funkisstil, og med familieleilighet i andre etasje. Her bodde familien Toft; Anker Reidar (1904-1980), hustru Esther (1908-1989) og Reidar Michael (f. 1947).

Den nyåpnede Nesbru Bensinstasjon fotografert i 1936.
Beliggenheten var meget sentral, midt i krysset mellom
Slemmestad- og Drammensveien.

Det ble inngått avtale med Norsk-Engelsk mineraloljeselskap om at de kun fikk selge Shell bensin og smøreoljer. Kontrakten gjaldt for 22 år, med forkjøpsrett til Shell på kjøp av bensinstasjonen.

I 1958 ble bygget utvidet med bilbutikk og verksted. Disse lokalene ble leiet ut til Leif Mathiesen A/S, populært kalt Volvo-Mathiesen.

 

I 1968 var det fortsatt betjente pumper på Nesbru bensinstasjon.
Pumpevakt er Torbjørn Tyssen, Borgen. Foto: Henning Sæther
Nesbru bensinstasjon 1996. Pumpene ligger fortsatt i front av
bygget parallelt med hovedveien.

Gjennom tidene har det vært solgt flere bilmerker fra anlegget. Etter Volvo-Mathiesen kom Nesbru Auto inn med salg av Audi, Datsun og Fiat. Senere kom Toyota Asker og Bærum før Elbilspesialisten Enviro Bil, som i dag driver et Mekonomen verksted i lokalene. På siden av bygget, mot Nesbruveien, hadde Reidar Tofts svoger, Alf Tellefsen sitt legekontor. 
I 1975 overtok sønnen Reidar Jr firmaet. I 1987 utvidet de med nytt firma, Nesbru Trailer & Service AS. I 1996 ble den gamle delen av bygget jevnet med jorden for å gi plass til en ny og større stasjon. Det ble da samtidig ervervet tomt på baksiden for å gi plass til oppstillingsplass for tilhengere og vaskehall.

Servicehallen 1996. Fra v. Einar Sand, Peter Evensen
og innehaver Reidar Toft jr.
Nesbru Bensinstasjon etter ombygging 1997, og slik den ser ut i dag. Pumpene og hovedinngangen er nå flyttet til kortsiden av bygget og med innkjøring fra Nesbruveien.

I dag er det tredje generasjon, Martin Toft, som driver virksomheten i anlegget. Shell stengte butikkutsalget i 2021 og drivstoff selges i dag kun fra ubemannede pumper.

En søndag ettermiddag sommeren 1968. Pumpevakten Trond Grendar fra
Billingstad hadde alltid tid til å slå av en prat. Foto: Henning Sæther