Holmen gård - Holmen Slipp

Holmen gård hørte opprinnelig til gården Jøssi, som senere ble til Ravnsborg. Den ble et selvstendig bruk først i begynnelsen av det 18. århundre, og fikk gårdsnr. 27.

Holmen gård ca. 1900

Skrevet av Henning Sæther (2024)

Tilsammen disponerte de da ca. 250 mål, samt ca.300 meter strandlinje.
På annen halvdel av 1800-tallet kjøpte Ellef Eriksen Holmen gård.
Han åpnet landhandleri i 1867, som sønnen, Otto Holmen, førte videre i nye
butikklokaler i Holmengata.

Holmen gård ca år 2000. Foto: Henning Sæther
Tre generasjoner Zogbaum fotografert på på Leira i 1927. I dag er det opplagshaller for båter,
og Holmen Slipp Motorverksted ligger her. I bakgrunnen ser vi broen over til Landøya. Foto: A. Moen
Til høyre ser vi Eivald Andreas Zogbaum, populært kalt Evi, på Leira under bygging av opplagshallene i 1972. Foto: Henning Sæther
Holmen gård fotografert tidlig på 1940-tallet.
Postkort fra Otto Holmen.

I 1898 kjøpte tekstilagent Eivald Zogbaum (1858-1938) gården.
Sønnen, Eivald Wolff (1886-1972), begynte med båtslipp ca. 1920.
Hans sønn igjen, Eivald Andreas (Evi) (1920-1996), videreutviklet båthavna og slippen, og i 1940 var det ca. 60 båter i opplag, og 30 bryggeplasser.
I 1945 startet oppbyggingen av det anlegget som finnes idag.
Det var da igjen ca. 45 mål av den opprinnelige eiendommen.

Bryggeanlegget på Holmen slipp 1974. Kiosken på bildet sto tidligere på Nesbru, men ble flyttet da E18 ble bygget. Foto: Henning Sæther
Eivald Zogbaum IV i sitt favorittantrekk 1974.
Foto: Henning Sæther

I 1982 overtok Evi`s sønn Eivald Zogbaum IV (1952-1994). Han videreførte arbeidet med fornying og videreutvikling av eiendommen, fram til sin død, da enken, Gretha Zogbaum, overtok driften av Holmen slipp, sammen med sine to barn, Eivald Alexander og Karoline.
Anlegget kan i dag gi plass til ca. 450 båter i vinteropplag, og ca. 330 båter
i havna på slippen.
I 2023 ble deler av eiendommen lagt ut for salg. Et areal rundt hovedhuset og brygga er tenkt behold i familien.

Bensinbrygga og båter i isfri havn, 1972. Foto: Henning Sæther