Fiskebåtene på Konglungen

– fra en vandring på Løkeneshalvøya i 1971.

Heilo fotografert i Spirabukta 1971. Foto: Henning Sæther

Av: Henning Sæther (mai 2021)

I Spirabukta hadde A-11-AS - «HEILO» sin faste plass. Båten var på 42 fot og ble bygget i Risør i 1949.

Til Asker kom den i 1962 da Olaf Johansen fra Vettre kjøpte den. Fetteren Svein Johansen kjøpte båten da Olaf gikk i pensjon. Sammen med sønnen Svein-Erik holdt de det gående til 2005, da ble båten solgt ut av bygda, - etter 43 år!

I 2010 forliste den utenfor Sunnmøre.

Det kunne bli lange arbeidsdager når fiske forgikk utenfor Filtvedt og varene ble solgt i Vika, - hvor det i gullalderen var plass til over 40 båter.
På 60-tallet var det ca 7-8 båter med tilhørighet bare på Konglungen.

Gunnar fotografert i Konglungensundet 1971. Foto: Henning Sæther

 

I Konglungensundet hadde A-35-AS - «GUNNAR» hjemmehavn.

Båten ble bygget for Leif Helleruds far Arthur ved Vollen Båtbyggeri - Larsen og Ingebretsen, på slutten av krigen.

Navnet fikk den etter den eldste sønnen, som ble torpedert i Atlanteren i mars 1943 av en tysk ubåt.

Å skaffe materialer til å bygge båt på 33 fot den gang var ikke enkelt. Det meste av materialene ble hentet lokalt, - fra skogen rundt Vettre og Bleiker. Byggekostnadene for Gunnar var 29.000 kroner, - uten fiskeredskap.

Familien Hellerud kom fra Nesodden til Konglungen i 1940. Leif var med faren ut på fjorden, og solgte fisk i Vika, fra han var 10 år gammel. Selv om det kun var skole annenhver dag måtte han av og til be seg fri når fiske krevde det.

Gunnar ble solgt til Stathelle i 1992, men Leif beholdt ankeret som et minne.
Fortsatt finnes det til tider mye makrell i fjorden, men høstens brislingfiske er det mange år siden noen bedrev i Indre Oslofjord. Foruten fisk ble det senere også reker.

Gunnar fotografert i Konglungensundet 1971. Foto: Henning Sæther