Fiske langs Konglunglandet

Ola Holst fikk dette bildet til Strandsitterhusets samling av Olaf og Lillemor Johansen. I 1996 ga Holst det originale bildet til lokalsamlingens bildearkiv.

Foto: Olaf Christoffersen

Bildet er tatt i 1924 av en profesjonell fotograf, Olaf Christoffersen, og det viser Martinius Gundersen, født 1873, død 1956, sammen med sine yngste sønner Harry og Martin. De trekker garn og håper vel at det skal bli noe utbytte. Eldstesønnen Alf ror en annen båt et stykke borte. Sønnene er kjent som Høyenhallbuktakara da familien bodde på Høyenhall i Krillåsveien.

Fotograf Christoffersen (1899-1982) var medlem av Oslo Kamera Klubb, og var i følge Preus museum en meget aktiv konkurransefotograf i perioden 1925-1935. Han hadde også styreverv i klubben.