Andreas Olsen Valstad fra Lierskogen

I portrettarkivet kom vi over bilder av Andreas Olsen Valstad.

Foto: Otto Valstad
Andreas Olsen Valstad kom fra Lierskogen, og slo seg ned på Øvre Vakås i 1858. Der ryddet han kratt og steiner i en lysning i skogen på nordsiden av den gamle Drammensveien, med utsyn over Hvalstaddalen og fjorden.

Valstad hadde sitt virke som møbelsnekker og byggmester. Han fikk seks barn, fem jenter og en gutt. Gutten ble født i 1862 og fikk navnet Otto Valstad. Han gikk i lære hos sin far, og tok svenneprøve som møbelsnekker. Senere begynte han på Asker seminar, men det var maler han ville bli.

Fotografiet er tatt av sønnen Otto, og er trolig en forstudie til et av hans malerier. Du kan lese mer om historien bak Asker museum i småskriftene om museet.