Drengsrud kultursti

Asker og Bærum Historielag har ryddet, merket og skiltet kulturstien på Drengsrud

Drengsrud kultursti. Fotograf John R. Hanevold.

Asker og Bærum Historielag (ABH) nedsatte på slutten av 1990-tallet en veifargruppe som hadde til oppgave å registrere eldre veifar i Asker. Veifargruppen besto av Tore Brønner, lokalhistoriker og tidligere formann i ABH, samt Berit Ramsfjell og Torbjørn Fjellang, begge tidligere lektorer ved videregående skole med bl.a. fagene historie og geografi. Gruppen fikk også verdifull hjelp av Statens Vegvesen ved ingeniør Gunnar Tveit og Asker kommune ved Bygningssjefen og Kart- og oppmålingsavdelingen.

Hovedmålsetningen med prosjektet var å gi allmennheten en mulighet til å bli informert  om de enestående kvaliteter som området inneholder av veihistorisk art, kulturminner så vel som landskapsmessig karakter. ABH startet i 2016 med å restaurere stien som var preget av tidens tann. Arbeidet er nå i mål!

Man kan orientere seg ved hjelp av tre store oppslagstavler med kart og informasjon. En ved Drengsrud skole, en ved Golfbanen og en mellom Hogstadgårdene. På tavlene er det i tillegg en liten kasse hvor en kan forsyne seg med en kartfolder. Det er ryddet, merket (blå farge)  og skiltet to stier. En kort sti på 2,7 km og en på 4,7. Kulturminnene er avmerket med tall på kartet og med nummererte skilt langs stiene. Historielaget har tidligere ryddet Prinsehaugen ved Asker kirke og restaurert Vøiensmia til glede for allmenheten.

Opplysninger og foto: John R. Hanevold.

Asker bibliotek har samlet småskrifter om Drengsruds historie og historiske veianlegg.