Telegrafen på Alfheim

Huset ble bygget i 1917-1918 da Telegrafverket overtok driften av telefonsystemet i Asker. Den private telefonsentralen som da ble avløst lå i Hønsveien og ble bestyrt av Inga Asker.

Telefonsentralen. Fotograf ukjent.

Bildet er muligens tatt i samme serie som bildene fra telefonsentralens interiør. Et av bildene er trykket i boka Asker 1840-1980 (s. 192) av Lars Thue. Her er det også en del opplysninger om den faktiske bruken av telefonen i Asker på 1930-tallet: «I 1935 var det knyttet 934 apparater til Asker telefonanlegg. Året før var det formidlet 522 000 lokalsamtaler i Asker». Det var såkalte bisentraler i Vollen, Heggedal og Nesbru, heter det videre. Mange kvinner var ansatt i telefonsentralen, og totalt var 29% av kvinnene i Asker yrkesaktive i 1930.

I 2001 selger Telenor huset til Teas. I dag er det en kjøreskole som holder til i lokalene.