Fusdallåvene i Semsveien

Må ikke forveksles med Fusdallåven på Asker Museum, som opprinnelig var låve på lensmannsgården Fusdal (Gnr 50) og ble revet i 1983. Denne ble så gjenreist på Asker museum i 1991, hvor den fikk den høy kjeller, inneholdene utstillingsrom, magasin og administrasjon.

Fusdallåvene i Semsveien fotografert av Wilse i 1937

Skrevet av: Henning Sæther (2024)

Det meste av Asker Sentrum ligger på Fusdal gårds grunn.
På slutten av tyvetallet førte Jørgen Fusdahl (1893-1939) opp to større rødmalte låvebygninger ved Semsveien opp mot Asker Bru, like ovenfor «Varden» . I dag ligger skulturen «Pyramiden», med et populært plaskebasseng, der hvor låvene lå.
Her startet han en «Brendselforretning» med utsalg av kull, koks, ved og dynamitt. Dette ble en stor virksomhet, med leveranser til hele bygda, blant annet sykehusene Dikemark, Vardåsen og Blakstad.
Jørgen døde allerede i 1939 bare 45 år gammel og virksomheten ble overtatt av hans hustru Eugenie Konstanse Fusdahl (1890-1980).

Fru Eugenie var ikke mindre driftig enn sin avdøde ektemann, så brenselsforretningen gikk like bra som tidligere fram til første halvdel av 60-årene. Den andre låven, som var leid ut til lager for Asker Bygg AS, falt sammen på grunn av snemengder vinteren 1978.

I den ene låven var det også andre forretninger, blant annet rørleggermester
Kjell Hansen, senere kom urmaker Arne Simensen-«Tikk-Takk»,
Asker Foto og keramiker Rein Follestad. Foto: Henning Sæther (1978)
Snømengdene i Asker vinteren 1978 tok knekken på den ene av Fusdallåvene
Foto: Henning Sæther (1978)