Asker meieri

I 1889 bygget kjøpmann Wilhelm Hanevold en kombinert forretnings- og bolig-eiendom med kolonialbutikk og meieriutsalg. Dette ble det første meieri i Asker sentrum.

Asker meieri til høyre i bildet, ca. 1890
Som den jordbruksbygd Asker var på denne tiden, var bygda selvforsynt med melk. Bøndene kom kjørende hver dag med hest og vogn til det nye meieriet for å levere sine varer. Melken på meieriet ble oppbevart i store spann eller beholdere som var plassert i sementerte kar fylt med is. Dette for å sikre holdbarheten av melken. For å få levert sin melk var bøndene forpliktet til å forsyne meieriet med is.  Isen ble skåret på de forskjellige vann på vinterstid og levert i blokker.  På baksiden av gården var det oppført et såkalt ishus for oppbevaring av isen. Store mengder sagflis ble strødd mellom blokkene for å hindre smelting.

Salget til kundene foregikk i større eller mindre medbrakte spann. Det var nysilt eller skummet melk som ble solgt. Noe så overdådig som fløte hadde folk vanligvis ikke råd til å kjøpe mer enn en gang i uken, fortrinnsvis til søndag. Meieriutsalget var da også åpent noen timer på søndagene. Wilhelm Hanevold drev stedet til 1916 da han bygget en ny forretningsgård, ”Hanevoldgården” på sydsiden av den gamle jernbanebrua.  Kjøpmann Olaf Kogstad overtok så meieriutsalget og kolonialforretningen.  Da han døde i 1925, ble det hele overlatt til sønnen Thorleif som på dette tidspunkt bare var 19 år gammel.

Thorleif Kogstad drev forretningen der til 1938 da han flyttet over til Asker Meieris nye gård ved Drammensveien, nå Bankveien 7.  I 1956 flyttet han over til den neste meierigården i Semsveien, nå Strøket 8.  Kogstad sluttet sin kolonialforretning i 1973 etter å ha drevet i sentrum i nærmere 50 år.  Han døde i 1986, 80 år gammel. Etter at Kogstad hadde flyttet ut i 1938, startet Hans Ekjord Asker Farvehandel i den gamle gården.  Farvehandelen ble i 1955 flyttet over til den nye Tandberggården i Semsveien, nå Strøket 5.  Ekjord sluttet sin forretning i 1992 etter å ha drevet 53 år i bransjen.  Samtidig med Asker Farvehandel flyttet også glassmester Odd Foss inn i den gamle gården og virket der til 1955.

Gården ble revet i 1956 for å gi plass til den nye jernbanestasjonen. Den lå ved det nye torget i Asker sentrum, der Vektergården nå ligger.

Artikkelen er skrevet av Alf "Bassen" Andersen, Trykket i Budstikka 22.07.1998