Asker hotell

Asker Hotell ble bygget i 1918/19 av fru Magda Flatby. I tillegg til vanlig hotelldrift med overnatting og servering hadde hun også faste pensjonærer.

Asker Hotel ble bygget i 1916-17 og ble revet i forbindelse med sentrumssaneringen i 1960-årene. Hotellet ble drevet av fru Magda Flatby, f. Hanevold.
Etter en lengre debatt i kommunestyret fikk stedet etter noen år øl- og vinrett.  All skjenking av vin innebar imidlertid spiseplikt, og det var nok mang en tørstig sjel som forsøkte å få seg et glass vin uten først å måtte fortære en matrett.  Men bestemmelsene ble håndhevet med hard hånd av husets myndige frue.

Fru Flatby var en driftig dame og i midten av tredveårene utvidet hun hotellet på vestsiden med et tilbygg i mur.  Denne delen ble innredet med tanke på utleie til sluttede selskaper som brylluper, jubileumsfester med videre, men ble også mye benyttet til møtevirksomhet.  Stedet var meget populært og en avlastning for Venskaben, som på denne tid var det eneste større lokale i Asker sentrum.

”BUSSERULLEN

På østsiden (mot apotekergården) innredet fruen en kafé.  Her kunne man komme innom på dagtid til en kopp kaffe og spise sin matpakke.  Om kvelden var det et populært sted for ølservering.

Det folkelige navnet ble snart ”Busserullen” og sørlig på lørdagskvelden, etter arbeidstidens slutt, var det nokså trangt om plassen rundt bordene.  Tobakksrøyken lå da ganske tett oppunder taket og et stående uttrykk var at ”når tåka lå som tettest over Askerbygda, var det som å komme inn på ”Busserullen” en lørdagskveld.  Stedet ville nok blitt stengt med dagens røykelov.

Hotelldriften opphørte omkring 1965 og stedet ble solgt til eiendomsfirmaet Sinding Larsen & Rønne.  All bebyggelse ble revet og et ni-etasjes forretnings- og bolighus ble reist på tomten.  Gården som er den høyeste i Asker sentrum, sto ferdig i 1969.  En av de første leieboerne var Asker postkontor som tidligere hadde hatt tilhold på Asker stasjon.  Postkontoret var der til 1982, da det flyttet til Trekanten.

Gården har i dag betegnelsen ”Sentrumsgården” med adresse Torvveien 17.

Av sentrumsplanene fremgår det at veien mellom Sentrumsgården og Apotekergården skal få navnet ”Busserullen”, hvilket da henspiller på det gamle hotellets ølstue.

Fru Flatby flyttet til Lier etter at hotellet var solgt.  Hun døde i 1972, 84 år gammel.

Alf "Bassen" Andersen, trykket i Asker og Bærums Budstikke 26. august 1998