Alfheim

Før jernbanesporet ble lagt i tunnel ut fra Asker stasjon, gikk det bru over jernbanen fra Asker sentrum. Først en trebru som senere ble skiftet ut med mer solid materiale. Hanevolds forretningsgård lå på sørsiden av brua, derav navnet. Hanevoldgården ble revet i 1979.

Alfheim, 1965
Mellom de to veier som gikk ut fra brua, Bleikerveien og tidligere Røykenveien, lå den gamle skysstasjon Alfheim. Denne var antagelig bygget like etter at jernbanen kom i 1872.  Den siste som drev stedet var Hagbart Wettre og det hele sluttet i 1916. Stedet ble så overtatt av Asker kommune som foretok en del ombygninger og flyttet inn med sine kontorer i 1919.  Samtidig med kommunen flyttet Asker Sparebank sine kontorer dit etter 14 år i Venskaben.  Asker bibliotek fikk også plass i samme gården, så det må ha vært trangt om plassen på den tiden.  Noe bedre ble det vel etter at kommunen bygget den første brannstasjonen i 1950 og de tekniske etatene og rådmannskontoret flyttet over dit.

I uthuset på Alfheim hadde sjåfør/vaktmester sin bolig. Der var det også lager for diverse materiell og utedo. På den kunne det være svært kaldt om vinteren, særlig når nordavinden sto som verst. Det ble fra funksjonærhold søkt om det ikke var muligheter for bedre sanitærforhold. Detter ble avvist fra ledelsen med den begrunnelse at det var bra slik det var ”for da satt man ikke så lenge og kastet bort tiden på stedet”. De siste kontorer som flyttet ut fra gamle Alfheim var kommunekassen og ligningskontoret, etter at rådhuset var klart for innflytting i 1964.  Alfheim ble revet i 1966. Til venstre ved Bleikerveien bygget kommunen ca. 1930 sitt første garasjeanlegg for lastevogner, snøploger og annet materiell, samt brannbilen.  Her var det også i noen år mindre arrestlokale.  Det ble et fast overmattingssted for karer som hadde fått en dram for mye og forsøkt seg på litt skyggeboksing nede i sentrum eller andre steder i bygda på lørdagskvelden.  Alt ble revet da kommunen bygget sine kontorlokaler m.v. på området ved Erteløkka.

Til Høyre på bildet (tidligere Røykenveien ) sees det gamle stedet Grindene. Navnet kommer av at det en gang i eldre tider skal ha stått flere grinder i veien der.  Stedet er utskilt fra Fusdahl gård og er fra ca. 1830. Det har vært i familien Andersens eie i generasjoner.  Bolighuset var opprinnelig på en etasje.Men ble senere bygget på slik vi ser det på bildet og slik det fortsatt ser ut i dag.

I skråningen ned mot jernbanen var det smie og der finner vi bygdesmed Gulbrand Andersen. Som 18-åring overtok hans sønn Anton Andersen smia i 1879 og drev denne opp til høy alder. Han overtok hele stedet etter sin far i 1885. Anton var en svær, flott kar, en virkelig smed som du finner i eventyrene.  Han var levende interessert i alt som rørte seg i Askerbygda og var også i en periode omkring århundreskiftet medlem av herredstyret.  Anton døde i 1957, 96 år gammel, og eiendommen ble overtatt av hans sønn Konrad Andersen.  Konrad hadde tidligere flyttet med sin familie til Grindene i 1924 og var begynt med bilverksted på eiendommen.  Verkstedslokalene var til å begynne med svært beskjedne, men Konrad utvidet etter hvert og bygget også på en del i 1946.  Konrad drev stedet til sin død i 1970 og hans yngste sønn, Kjell Grinde Andersen overtok driften.  Verksteder hadde bl.a. alt vedlikehold av kommunens lastevogner, skraper og annet materiell i mange år.

Da enken etter Konrad døde, overtok sønnene Kyrre og Kjell Grinde Andersen boet i 1979.  Kyrre overtok Grindene og Kjell boligen i Asker terrasse.  I 1981 ble den gamle verkstedsbygningen revet og Kyrre bygget en stor flott forretningsgård på eiendommen.  Denne har fått sitt navn etter det gamle stedet og heter i dag Grindegården. Gården sto ferdig til innflytting i 1982.  Kjell fikk verkstedslokale i gårdens underetasje og drev der til 1987.  Adressen er Alfheim 7.  Gårdens fine fasade som vender ut mot jernbanen blir dessverre i dag sterkt skjemmet av det kommunal/statlige bruprosjektet ved Asker jernbanestasjon.

Bak Alfheim (ikke med på bildet) finner vi den gamle Jordangården.  Denne ble bygget av Kristian Jordan som var den første drosjeeier i Asker.  Gården er bygget like etter århundreskiftet og har gjennom årene inneholdt en rekke forskjellige virksomheter.  Her var det skomakerverksted, blikkenslagerverksted og snekkerverksted.  I Tillegg til drosje- og lastebilvirksomhet.  Jordan hadde også noen år bilforretning på stedet ved siden av drosjenæringen.  Han reiste til USA i 1924, og stedet var senere eid av hans familie, bosatt i Oslo.

Snekkermesteren på stedet som var en ivrig bilist, var oppfinneren av den første retningsviser på biler.  Han hadde på hver side av sin gamle Ford boret hull for en avspisset trepinn som var malt rød i spissen.  Denne skjøv han så ut når han skulle svinge til høyre eller venstre.  Han må ha vært en nær slektning av Reodor Felgen.

Jordangården ble i 1938 kjøpt av Aksel Bratvedt og eies i dag av hans sønn, tidligere ligningssjef Ole Bratvedt. I dag er det kun en leieboer som har hele gården, nemlig H. B. Olsen Elektriske forretning med adresse Alfheim 10.
Skrevet av Alf "Bassen" Andersen. Trykket i Budstikka 10.12.1998