Nesøya skole

Nesøya skole er en barneskole med som per november 2018 har 480 elever og 62 ansatte fordelt på 7 trinn. Skolen ligger sentralt på Nesøya med kort vei til sjøen og Nesøya naturreservat.

Nesøya skole. Foto: Asker kommune

Nesøya skole de første femti årene


Nesøya skole sto ferdig i 1965. Endelig hadde barna på Nesøya og Brønnøya fått egen skole, og den lange skoleveien til Holmen skole var et tilbakelagt kapittel. Det hadde vært arbeidet iherdig fra beboernes[LEF1]  side for å få bygget en skole på Nesøya, og gleden var stor da de første 190 elevene kunne innta den beskjedne bygningen, selv om skolen allerede da var for liten og måtte leie lokaler i det nye barnehagehuset.

Byggetrinn 2 ble startet med en gang og sto ferdig i 1967, gymsal ble bygget i 1976 og nytt administrasjonsbygg i 1995. Ved årtusenskiftet ble det satt opp først en brakke, så en paviljong og til sist en to etasjers paviljong for å dekke behovet for flere elevplasser til den stadig voksende befolkningen på øyene. Og i 2008 ble det satt i gang arbeid for å planlegge en permanent utvidelse av Nesøya skole, med idrettshall og bedre parkeringsplasser og adkomst til skolen. Den nye skolen stod ferdig i 2015.

Lokalmiljøet engasjerer seg


Gjennom hele skolens historie – og forhistorie – har det vært et stort beboer-engasjement rundt Nesøya skole. Særlig Idrettslaget og Husmorlaget var initiativtakere og drivere for å gi barna et godt tilbud også utenom skoletiden. Fra tidlig på 70-tallet ble det satt i gang førskoletilbud. Tante Ester startet først privat hjemme hos seg selv – hvor hun for øvrig også holdt svømmekurs i eget basseng om sommeren. Husmorlaget satte i gang førskoletilbud på skolen. Det var et 3-timers tilbud på formiddagen 9-12, etter hvert også ny gruppe 12-15. Det var tilbud om både 5-årsklubb og 6-årsklubb.

Det ble også satt i gang all-idrettstilbud i samarbeid med Idrettslaget. Det var skileik, innendørstrening, turnlek og fotball. Skolen og idrettslaget samarbeidet om utstyr, og kommunen tilbød gratis leie av gymsalen.

På kveldstid ble det gitt fritidstilbud til barn og unge slik at de fikk lære makrame, skinnarbeider, søm, tre, strikking og tegning. Her var foreldre initiativtakere og mange lærere engasjerte seg også både i dette og i all-idretten.

Ønske om et godt oppvekstmiljø


"Etter skoletid" ble startet på 80-tallet, organisert av barne- og ungdoms-kontoret i Asker. Formålet var å skape et godt oppvekstmiljø på Nesøya. Tilbudet var for alle elever på alle trinn, og 3 voksne ble ansatt. "Etter skoletid" holdt til i tilfluktsrommet under skolen, og var et populært tiltak med mange aktiviteter i tillegg til leksehjelp for dem som ønsket det. Tilbudet ble gitt først 2, deretter 3 ganger per uke og var frivillig uten påmelding og betaling. Etter hvert ble ‘Etter skoletid’ erstattet av SFO, men i en overgangsperiode drev de parallelt.

Et godt oppvekstmiljø fordrer en god skole, og en god skole fordrer engasjement, mangfold og kunnskap. På Nesøya skole har det hele tiden vært lagt vekt på at elevene skal ha gode og varierte opplevelser i det faglige arbeidet, og at elevene skal utvikle kunnskap og erfaringer både i klassens ramme og på tvers av klasser og trinn.

Varierte opplevelser i det faglige arbeidet


Knyttet til fysisk utfoldelse

Tidlig på 70-tallet gikk den første "Nesøya skolen rundt" av stabelen. Det var en lærer ved skolen som satte det hele i gang. Han var venn med gymlæreren på Grav skole i Bærum, og dermed ble Grav invitert til å delta som eneste Bærumskole sammen med alle Askerskolene. "Nesøya skolen rundt" var et gateløp og stafett for elever fra mellomtrinnet. Det var både individuell og lagkonkurranse, og premiene var medalje til de tre beste i hver klasse, "Budstikka" til vinneren av stafetten og vandrepokal til den beste skolen. Det var alltid stor stas når elever fra de andre skolene ankom skolen vår. Vi var godt forberedt med elevvakter, banekostere og alle lærerne i sving som vekslingsvakter, starter og tidtakere. Mens resultatlistene ble skrevet – et stressende og tidkrevende arbeid som skulle være ferdig på rekordtid, dette var før datamaskinenes tid, var lærerne fra de andre skolene invitert inn til kaffe og kringle og en hyggelig prat.

Denne fine tradisjonen ble holdt i hevd i over 40 år, helt til byggearbeidene med den nye skolen tok til og det ble umulig å gjennomføre. Etter det er tradisjonen ikke tatt opp igjen.

Det ble også holdt tilsvarende idrettsarrangementer på andre skoler, som for eksempel skøytedagen på Risenga, hvor Nesøya-elevene alltid gjorde en veldig fin innsats. Skøytebanen og ishockeybanen ved skolen ble flittig brukt i friminuttene om vinteren og ga god trening til elevene, både for de som var engasjert i skøyteidrett på fritiden og de andre. Den siste fredagen før vinterferien var det skøytekarneval for elever og lærere. Stor stas med boller og kaker og saft og grilling av pølser – og støyende musikk.

Innvielse av ny skøytebane ved Nesøya skole i 1983. Foto: Asker og Bærums Budstikke

Til den årlige skidagen i Vestmarka ble alle elevene busset opp til marka, og til tilbud om skiturer med forskjellig lengde og vanskelighetsgrad. Her var det aldri vanskelig å få hjelp av spreke foreldre til bistand i løypene.

Knyttet til områder rundt skolen

Hver høst blir det arrangert skogdag for alle elevene ved skolen i aldersblandede grupper. Det er 7. trinn som har ansvar for dette, og de lager en festdag i naturen med lek og oppgaver, utkledning og moro i Nesøyskogen. Denne tradisjonen holdes fortsatt i hevd.

Nesøyskogen med Nesøytjernet er et naturreservat, og brukes hyppig i undervisningen ved skolen. Ved Nesøyskogen finnes også rester etter en bygdeborg fra vikingtiden. I perioder har denne vært besøkt av skoleklasser i historieundervisningen. Den er grundig beskrevet i heftet Glimt fra Nesøyas historie som finnes i klassesett på skolens bibliotek og på Nesøya Eldres Vels nettsider. På samme nettsider finnes også et kart over Nesøya, med utallige opplysninger om interessante steder rundt om på øyene som også jevnlig besøkes av skoleklassene. Bygdeborgen ligger på privat grunn, og kan bare besøkes etter avtale med grunneier.

Knyttet til kunst og kultur

For å gi elevene god og variert undervisning og for å utnytte lærernes ulike interesser og spisskompetanse, ble det på 90-tallet innført et nytt fag på Nesøya – PE-fag, eller Praktisk-Estetiske fag samlet under ett. Det ble organisert som valgfag på tvers av klasser og trinn, og elevene fikk fire valg per år. Det ble undervist i tekstil, sløyd, gym, friluftsliv, gitarspill, kor, matlaging, praktisk matte, kjemi/fysikk-forsøk, keramikk og mye mer.

Hvert år ble det også arrangert en temauke hvor den vanlige timeplanen ble lagt til side og hele skolen arbeidet med ulike sider av samme tema, det kunne være historie, lokalhistorie, geografi, naturfag, eventyr, utsmykning av skolen og lignende. I historietemaet kunne ett trinn legge vekt på steinalderen og lage keramikk i sandgroper i skogen, en annen gruppe konstruerte et vikingskip som fylte hele klasserommet, et annet trinn bygde Akropolis og spilte Antigone for foreldrene som var invitert til åpen skole som avslutning på temauken.

Kulisse til Akropolis. Foto: Randi Brelin Furu

Etter hvert fikk temauken eller Grunnskolens uke et nasjonalt bestemt tema som ble gjennomført over hele landet.

De månedlige sangsamlingene var et varemerke for Nesøya skole. Hver måned var hele skolen samlet til en felles sangstund. Skolens egne lærere sto for akkompagnementet, og de forskjellige trinnene valgte ut sanger, laget overheader og sto for egne innslag. Temaene var skolestart, høst, FN-dagen, jul, vinter, fasteaksjon, påske, vår, 17. mai og sommer. Elevene våre ble veldig flinke til å synge og hadde et stort repertoar å bruke. Ved skolestart var det personalet som hadde ansvaret for sangsamlingen og hvert trinn presenterte seg ved små sketsjer, sanger, dikt og abligøyer aktuelle for ett eller flere av hovedtemaene trinnet skulle arbeide med det kommende skoleåret.

I løpet av et skoleår kunne det også forekomme store opptredener ved en klasse eller et trinn, av kjente og ukjente skuespill fremført for hele skolen. Vi fikk se Den levende skogen, Hemmeligheten på loftet (om 17. mai), Lussi, Cats, Trafikkskiltene mm, og selvfølgelig 7. trinns store avskjedsforestilling. Det ble også avholdt kunstutstillinger og juleutstillinger der foreldrene kunne kjøpe elevenes arbeider og salget gikk til et godt formål. Som takk for innsatsen ønsket foreldrene å spandere en stor lunsj for lærerne, og dette ble til den årlige julelunsjen som FAU arrangerer for lærerne og pensjonister.

Knyttet til lokale og nasjonale begivenheter

I tillegg til de faste arrangementene gjennom året, ble også lokale og nasjonale begivenheter markert.

I 1990 feiret Nesøya skole sitt 25 ås jubileum med festforestilling i gymsalen i forbindelse med Grunnskolens uke. Temaet var eventyr, og hvem var da mer naturlig å invitere til å lese Piken med svovelstikkene for hele skolen enn den legendariske Per Aabel. En elevgruppe dramatiserte eventyret om Tyri Hans, og elever og lærere fikk ros og gode råd til videre arbeid av den begeistrede skuespilleren.

I 1995 ble Edvard Grieg jubileet feiret med Griegs musikk og sanger på timeplanen i alle klasser, avsluttet med kunnskapsformidling og opptreden av to av skolens lærere i rollene som Nina og Edvard Grieg.

Tusenårsskiftet 31. 12.1999 ble markert med fakkeltog fra skolen til Hvamodden, hvor det var laget et stort vardebål som skulle kunne sees fra vardebålene på Vardåsen, Hagahogget og Skaugumsåsen – men dessverre lå tåken lavt, og bare bålet på Konglungen var synlig. Flere hundre beboere på Nesøya og Brønnøya møtte frem for å overvære markeringen med taler og fellessang. En høytidelig og verdig markering, i fellesskap med hele landets befolkning.

I 2005 var det 100 års markering av Norge som selvstendig nasjon. På Nesøya ble det et stort arrangement i regi av skolen i samarbeid med Vellene og Nesøya Eldres vel. Elevene fikk oppleve isskjæring på Nesøytjernet og at isen ble fraktet med hest og kjerre til et for anledningen nybygget ishus på idrettsplassen. 7. juni kom folk utkledd i tidsriktige kostymer og opplevde leker og håndverk fra tiden rundt 1905. Ishuset ble åpnet og isen solgt i små biter med nasjonalbånd rundt.

Høsten samme år feiret skolen sitt 40 års jubileum. Da var musikk temaet, og klassetrinnene hadde øvd inn sanger og danser fra de fire ti-årene skolen hadde eksistert. Hvert ti-år ble presentert av konferansieren med tidsriktige kostymer.

I 2015 ble skolens 50 års jubileum feiret – samtidig med den offisielle åpningen av den nye skolen. Representanter for entreprenør, byggeledelsen, FAU, brukerrådet og kommunes ledelse med ordføreren i spissen var invitert til en høytidelighet i idrettshallen med taler og underholdning. Elevrådsrepresentantene fra alle trinnene fremførte en prolog ‘Bygg reis deg’, skrevet for anledningen samtidig med at bilder fra hele byggeperioden ble vist på storskjerm. Et annet innslag var en elev fra 7.trinn og en elev fra 1.trinn som hånd i hånd gikk gjennom roseportalen som alle skolestartere på Nesøya skole går gjennom første skoledag, og møtte en elev -nå voksen- som startet i 1.klasse da skolen var ny i 1965 – og sammen gikk de ut i verden.

Arbeid mot mobbing og antisosial adferd


Som tidligere skrevet, har skolens miljø og elevenes trivsel alltid vært fremtredende på Nesøya skole. Arbeid mot mobbing og antisosial adferd har vært systematisk gjennomført gjennom flere ulike program. Lions Quest, Det er ditt valg, Steg for steg, Dan Olweus og nå PALS ble brukt. Lærerne blir systematisk opplært og kurset i bruk og gjennomføring av de ulike programmene, og hvert år gjennomføres det spørreundersøkelser og samtaler med hver enkelt elev om trivsel og tilhørighet. Dette er også tema i foreldresamtaler.

Den røde og påbygde mursteinsbygningen som ble innviet i 1965 som skole for 190 elever ble i 2012 besluttet revet og erstattet av en ny og helt moderne skole. Under byggingen ble deler av skolegården avstengt, men undervisningen fortsatte i den gamle bygningen helt til elevene i januar 2015 kunne pakke sine bøker og høytidelig og glade gå i rekker ut av den gamle skolen og inn i den nye. Et 50 år langt kapittel skolehistorie var over og et nytt klart for å ta imot dagens og morgendagens elever, med nye muligheter og nytt innhold.

12. juni 2014. Stilasene fra byggeperioden fjernes. Foto: HJM

Rektorer


1965 – 1988 Knut Songedal

1988 – 2000 Sigrid Hermansen Maier

2001 – 2002 Tone Liland Mørkved

2003 - 2009 Gro Tveten

2009 – d.d. Anne Hallén

Forfatter: Randi Brelin Furu, i samarbeid med pensjonistgruppen ved Nesøya skole

Skolens nettside

Mer om Nesøyas historie på nettsidene til Nesøya Eldres vel