Privatarkiv

Askersamlingen har private arkiv fra lokale foreninger, vel og privat-personer til oppbevaring. Ta kontakt med biblioteket dersom du har materiale du ønsker å avlevere.

Bibliotekets samling
Oversikt over bibliotekets samling av privatarkiv er tilgjengelig her.
Vi har også en detaljert oversikt over innholdet i de enkelte arkivene


Arkivportalen
Arkivportalen er en nasjonal søketjeneste på tvers av arkivinstitusjoners kataloger. Her vil du kunne finne informasjon om hvilke historiske arkiver og dokumenter som befinner seg i det mangfoldet av arkiver som finnes i Norge. Du kan søke etter arkiv som omhandler Asker, og få tilgang digitalt, eller bestille arkivmateriale på e-post.

Digitalarkivet
Digitalarkivet er Arkivverkets side for digitale arkiv. Her kan du søke etter slektninger i mange kilder som folketellinger, kirkebøker, emigrantprotokoller osv.