Privatarkiv

Askersamlingen har private arkiv fra lokale foreninger, vel og privat-personer til oppbevaring. Ta kontakt med biblioteket dersom du har materiale du ønsker å avlevere.

Bibliotekets samling
Oversikt over bibliotekets samling av privatarkiv er tilgjengelig her.

Arkivportalen
Arkivportalen er en nasjonal søketjeneste på tvers av arkivinstitusjoners kataloger. Her vil du kunne finne informasjon om hvilke historiske arkiver og dokumenter som befinner seg i det mangfoldet av arkiver som finnes i Norge. Du kan søke etter arkiv som omhandler Asker, og få tilgang digitalt, eller bestille arkivmateriale på e-post.

Digitalarkivet
Digitalarkivet er Arkivverkets side for digitale arkiv. Her kan du søke etter slektninger i mange kilder som folketellinger, kirkebøker, emigrantprotokoller osv.