Malerinnen Marie Hauge

Maleren og billedhuggeren Marie Octavia Nielsen Hauge (1864-1931) kjøpte en tomt på Borgen i 1916 og kalte stedet Marihaugen, (nåværende adresse Borgenbråten 4). Her bodde hun fram til 1930. Hun hadde samtidig en leilighet i Drammensveien i Kristiania.

Marie Hauge tegnet av Otto Valstad 1908
Marie Hauge i sitt atelier,
Marie Hauge i sitt atelier ca. 1920 Foto: Asker bibliotek

Marie Hauge var født i Drammen og begynte på Christian Kroghs malerskole i Kristiania i 1880. I 1890-årene var hun elev av Eilif Petersen, Erik Werenskiold og Harriet Backer. Hun bodde i Paris og studerte ved et fransk akademi i tre år fra 1903 og foretok studiereiser til Italia, Frankrike, England og flere land i Nord-Afrika.

Marie Hauge malt av Christian Krogh
Marie Hauge malt av Christian Krogh Foto: wikimedia.org

 

Portrett av Aasta Hansen, 1903
Portrett av Aasta Hansen, 1903 Foto: digitalmuseum.no

Marie Hauge er mest kjent for sine motiver fra husmannsmiljøer og sine portretter. Portrettet av Aasta Hansteen ble et gjennombrudd for henne. Motivet selv mente det var «stygt, men godt»! I 1909 ble hun leder av «Malerindenes forbund» som kjempet for at kvinnelige kunstnere skulle få de samme rettigheter som de mannlige. Dette gjaldt utdanning, stipender og utstillingsplasser.

karikatur
Tegnet av Eivind Nielsen.
Fra Norsk kunstnerliv : utgitt til Kunstnerforeningens
100 års jubileum av Mentz Schulerud


Da hun fylte 60 år 8. juli 1924, var det et stort oppslag i Morgenposten. Her får vi vite ting som vi ikke finner i andre fora. Hun har en festlig sjarme som gjør at det alltid er liv og stemning i hennes hjem, og hun fører et meget gjestfritt hus. Hun var glad i en fest. På kunstnerskjoldet hennes på Blom står det: «Kom aa bli med.» Og kunstnervennene fulgte etter ut til Asker. Det er nok her på Borgen og oppe på Kølabånn Herman Wildenvey fant likesinnede.

marie haugs våpenskjold på Blom
Marie Hauges våpenskjold på Blom 
Fra Norsk kunstnerliv : utgitt til Kunstnerforeningens
100 års jubileum av Mentz Schulerud

Marie Hauge var representert ved flere utstillinger i Europa og er kjøpt inn av Nasjonalgalleriet. Hun tegnet også omslaget på boken til en annen askerbøring nede i Kunstnerdalen, Erik Lies Fin Urædd

Redigert av Jon Christofersen mars 2021