Lokalhistoriker og tegner Karl Nilsen

Asker biblioteks lokalsamling hadde ikke vært det den er nå uten Karl Nilsen (1920-1996). Ingen enkeltperson i Asker har gjort så mye for å samle og formidle lokal- og kulturhistorien som ham. I bøker og utallige artikler i tidsskrift og aviser har han gjort Askerhistorien levende. Asker bibliotek vil i samarbeid med familien publisere flere av hans artikler.

Karl Nilsen, lokalhistoriker og tegner Foto: AB-leksikon

Karl Nilsen har dype røtter i bygda, på gårdene Eid, Gjellum, Yggeseth, Gui og Gisle. På jordene ned mot fjorden så de unge mennene seilskutene som på slutten av 1800-tallet kom for å frakte is fra Vollens utallige isdammer. Bondesønnene dro til sjøs, men var samtidig bønder. Karl Nilsens far var skipper, to besteforeldre og to oldefedre var skippere og gårdbrukere.

Slekten

Karl Andreas Nilsen ble født 22. mai 1920 i Drøbak der faren var los. Faren Kolbjørn Andreas Nilsen døde 2 måneder før sønnen var født, og moren Agna flyttet tilbake til Asker med Karl og fire eldre søstre. Det var her de hadde sine slektninger.
Karl Nilsens oldefar, Martin Nilsen (1829-1879) var skipsfører, kjøpte Gisle gnr 72 brnr 1 i 1856 og ble også gårdbruker. Han var gift med Anne Kirstine Lillelien fra Slemmestad. Da han døde av lungebetennelse bare 50 år gammel, var eldste sønn Karl Pauli Nilsen til sjøs - også han skipsfører. Han var født i 1854 og gift med Anne Margrethe Østensdatter Eid (1852-1896). Han ble borte på sjøen i 1889. Anne satt igjen med sønnene Martin på 9 år, Kolbjørn på 6, Laura på 2 og Karl Øystein født etter farens død i 1889. I 1900 følger de eldste sønnene i forfedrenes fotspor. 20-årige Martin er i Australia, 17-årige Kolbjørn Andreas er på vei fra Porsgrunn til England. Søsknene er hos sin bestemor Anne Kirstine på Gisle.

Da bestemoren døde i 1903, ga den eldste sønnesønnen Martin opp sjølivet og tok over gården. Yngstebroren utvandret til Amerika i 1906, samme år som Kolbjørn Andreas Nilsen (1883-1920) giftet seg med Agna Eriksdatter Yggeseth (1883-1970). Han fortsatte på sjøen og ble dampskipsfører og senere los. 
De bosetter seg i Engene på Sætre i Hurum der fire søstre blir født i 1908, 1909, 1910 og 1913. I 1920 er de altså flyttet til Drøbak.

På morssiden finner vi også en kjent Askergård. Agna var datter av Erik Olsen (1850-1912) på nordre Yggeseth. Han var gift med Anna Marie Jensdatter Gui. Erik Olsen var også skipsfører. Anna Marie dør i 1905, og Erik gifter seg på nytt med Nilia Henriette Gisle (1863-1910). Hun var Karl Nilsens grandtante. Som så mange andre gårdbrukere i området, drev Erik Yggeseth med ishandel. Faren Ole Jonsen var også til sjøs med seilskute.
Lokalhistorikeren Karl Andreas Nilsen hadde altså dype røtter i Askerjorda – og på havet. Med en far, to bestefedre og to oldefedre som kapteiner til sjøs skulle en tro at det var en mulig utdanningsvei. Han valgte imidlertid en ingeniørutdannelse og ble fagsjef i Norges vassdrags -og elektrisitetsvesen. Av helbredshensyn ble han førtidspensjonert i 1981.


Kulturarbeideren

Når vi ser tilbake på Karl Nilsens engasjement for hjembygda, kan man undres på hvordan han fikk tid til alt. Han ble tidlig medlem av Asker Skiklubb der hans administrative evner og formuleringsevne raskt førte til lederverv, først leder i o-gruppa, så formannsverv i begynnelsen av 1950-årene. Samtidig var han aktiv i ledelsen av Norges Orienteringsforbund. Redaktørjobben i medlemsbladet i skiklubben falt også på Karl Nilsen.
Det er blitt sagt at alle kontaktene og gode vennene han fikk gjennom skiklubben, nørte opp under interessen for lokalhistorie. «Alle» i Asker var medlem, og kontaktflaten var meget stor. Asker og Bærum Historielag ble stiftet i 1952. I alle år hadde Nilsen en eller annen funksjon tilknyttet lagets styre. I årbøkene kunne man merke hans penn.

Det var viktig for Karl Nilsen å knytte kulturlivet til lokalhistorien. I boka «Blant kunstnere i det gamle Asker» får vi en velskrevet oversikt over forfattere og bildende kunstnere i Askers første gullalder som han kaller det, i begynnelsen av det 20. århundret.
Karl Nilsen var selv en meget habil tegner. I «Askermotiver» utgitt i 3 bind i 1990-årene finnes nesten 200 tegninger av historiske steder i Asker med forklarende tekst, en Sareptas krukke for lokalinteresserte askerbøringer. Nyinnflyttere vil også gjennom bøkene raskt tilegne seg lokalkunnskap via engasjerende tekst og visuelle inntrykk.

Som lokalhistoriker var Karl Nilsen opptatt av fortellingen i framstilling av historiene. I boka «Askerbøringen i sorg og glede» går han inn i historier bak de tørre opptegnelsene. Han lykkes med det han ønsker å oppnå, menneskene skal våkne blant gulnede papirer. Det fikk han fram også i de utallige foredrag han holdt om lokalhistorie og kulturhistoriske emner.

Lokalsamfunnet satte stor pris på hans engasjement. I 1987 fikk han Asker kommunes første kulturpris. Samme år fikk han kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats, og Akershus Fylkeskommune fulgte opp med sin kulturpris 11. september 1996. Prisen ble tatt imot av sønnen Stein Nilsen. 5 dager senere døde Karl Nilsen, 76 år gammel.

Tore Brønner, en annen kjent lokalhistoriker i Asker, skrev at Karl Nilsen var et fyrtårn Askers kulturliv. Men dette fyrtårnet var en beskjeden mann - sterk i sak, mild i form. Når utbyggingssaker i bygda truet kulturminner og annen gammel historie, tok han bladet fra munnen.
Hans gode venn Nils Johan Ruds ord kan stå som en oppsummering: Han virkeliggjorde et sjeldent personlig og uselvisk givende overskudd av skaperevne og fantasi i et videre forstand kulturelt fellesskap.


Bibliografi:
- Blant kunstnere i det gamle Asker. (1979). Ny utgave 2020.
- Vandringer i Askerbøringens utmark. Medforfatter Arvid Fossum. (1980)
- Askerbøringen i sorg og glede. (1982)
- Askermotiver 1, 2 og 3.
- Langs kongevei og gamle Drammensvei. Medforfatter Finn Lønnå. (1986)
- Asker kommunale elektrisitetsforsyning gjennom 50 år. (1962)
- Meieriet i Asker 50 år. (1987)
- Hvalstad vels historie. (1984)


Annen relatert virksomhet:
- Medforfatter «Bilder fra gamle Asker».
- Over 100 artikler om lokalhistorie i aviser og tidsskrift.
- Mangeårig redaktør i Asker Skiklubbs medlemsavis.
- Mangeårig redaktør i Historielagets årbøker.
- Leder i bokkomiteer for flere bøker fra Asker.


Tillitsverv:
- Leder i Asker Skiklubb.
- Leder i Asker og Bærum Historielag.
- Leder i Asker Museums venner.
- Styremedlem i Asker Kunstforening.
- Styremedlem i Asker Lions Club.


Æresbevisninger:
- H.M. Kongens fortjenestemedalje i gull.
- Askers Kulturpris.
- Akershus Kulturpris.
- Karl Nilsens plass på nedre torg ved Trekanten i Asker.

Redigert av Jon Christofersen januar 2021