Billedhugger Jo Visdal

Visdal (1861-1923) var født i Vågå og viste tidlig talent for treskjæring. Som 19-åring dro han til Kristiania, fikk plass på Den Kgl. Tegneskole og debuterte på Høstutstillingen i 1883. Dette var samtidig med Edvard Munch som han senere laget en byste av.

Jo Visdal Foto: Privat

Oppmerksomhet rundt denne førte til at han fikk et reisestipend og dro til Paris i 1888. Der traff han blant andre Gustav og Kitty Wentzel. Vennskapet med dem førte ham til Asker. 28 desember 1900 gifter han seg i Asker med Marie Magdalena Kristiansen (1870-1946.) Gustav Wentzel er hans forlover.

Jo og Marie Visdal
Jo og Marie Visdal. Trolig fra ekteparets hus ved utløpet av Askerelvene, Men kan også være den gamle skolen på Drengrud der paret bodde. Maja Visdal, født. Kristiansen. Hun var søster av Mathilde Næss og Camilla Rustad, døtre av stasjonsmester Kristiansen. Maja Visdal bakte kaker for å hjelpe på økonomien. Bakingen foregikk i Villa Sommerro eller stabburet. Foto: Asker bibliotek

Petra Fougner på Drengsrud kjøpte i 1901 tilbake eiendommen der det gamle skolehuset ble bygget i 1864. Her flyttet Jo og Marie Visdal inn. Kitty Wentzel, som kjente ham fra Paris, hadde lagt inn et godt ord for kunstnervennen hos sin tante Petra Fougner. Jo Visdal bodde i skolehuset på Drengsrud til han døde av kreft 26. desember 1923.

Gamle Drengsrud skole
Gamle Drengsrud skole fra 1864. Jo Visdal hadde atelier i låven. Våningshuset kan du se i Drengsrudveien 79. Bilde fra Askermotiver av Karl Nilsen

Han rakk ikke å flytte inn på eiendommen Venja som de hadde anskaffet høsten 1922. Nåværende adresse er Kirkeveien 96, og stedet er fremdeles i familiens eie.

Ekteparet Visdal var aktive i kunst- og kulturlivet i Asker. Gjennom Kitty og Gustav Wentzel ble de presentert for Petra Fougner og kunstnerkolonien i Hvalstaddalen. I 1908 flyttet hans gode venn Lars Utne også til Asker.

I 1916 ble Jo Visdal valgt inn i herredsstyret for Venstre. Sammen med ham på denne lista sto Hulda Garborg. Han hadde også ansvar for den kommunale boksamlingen og de lokale kinoforestillingene på Venskaben. Han var en av initiativtakerne til herreklubben Askekallen i 1919.

Formannskapet
Fra Formannskapsmøte i 1921. Ytterst til høyre Mathilde Næss og ved siden av henne svogeren Jo Visdal. Foto: Asker bibliotek


I atelieret sitt på Drengsrud lagde Visdal byster av mange av datidens kjente kvinner og menn, blant dem Bjørnstjerne og Karoline Bjørnson, Henrik Ibsen og Arne Garborg. Utenfor Eidsvoldsbygningen står hans store statue av Carsten Anker. I Fagerborg kirke i Oslo finner vi en altertavle Visdal har skåret ut i tre. I huset hos Petra Fougner på Drengsrud sto en byste av hennes eldste datter Constance. Visdal lagde også en byste av Marie Hauge som senere ble hans nabo på Borgen.

Edvard Munch
Edvard Munch. Foto: Store Norske Leksikon
Henrik Ibsen
Henrik Ibsen. Foto: Digitalt Museum
Jonas og Tomasine Lies
Jonas og Tomasine Lies relieff på deres grav i Stavern. Jo Visdal var ofte deres gjest mens han var i Paris. Foto: Norsk portrettarkiv. Riksantikvaren.

Nekrologen i Aftenposten 27. desember 1923 avslutter med «Jo Visdal var ikke av dem som albuet sig seg frem i verden. Han var en bramfri, stilfærdig mann som i privatlivet utfoldet de elskværdigste egenskaper……..
Jo Visdal hadde mange venner og ingen uvenner. Det er hans eftermæle.»

Fra nekrologen i Aftenposten 21. desember 1923
Fra nekrologen i Aftenposten 21. desember 1923


Marie og Jo Visdal er begravet på Asker kirkegård sammen med sin adoptivsønn Eddy og hans kone Synnøve.

Hvordan gikk det med den lille familien?
Adoptivsønnen Eddy var bare seks år gammel da Jo Visdal døde. Marie og den lille gutten flytter inn i det nye huset allerede i mai 1924. Nærmeste nabo var kunstnerhjemmet Ladegården. På den andre siden av veien så de Fjelken og Skaugum.

Marie Visdal var datter av Ole Kristiansen som i 1900 var stasjonsmester i Asker. Etter giftermålet 28. desember 1900 bor de i et hus i Blakstadbukta til de flytter til Drengsrud i 1902. Petra Fougner på Drengsrud gård førte et selskapelig hus der Jo og Marie Visdal var gjester. Maries søster Mathilde og hennes doktormann Øistein Næss var også med i kretsen. Han var en meget god fiolinist som ble akkompagnert av Petra Fougner. Han døde med fiolinen i hånden på Venskaben.

Marie Visdal
Marie Visdal  Foto: Privat

I 1908 var Marie med på å stifte det første barnekoret i Asker. Ellers nevnes hun ikke mange ganger i avisen fra denne tiden. Men sikkert desto mer støtte for sin mann som jo var meget aktiv. Da han døde, tok hun over som kinobestyrer, en stilling hun hadde til sin død i 1946.

Huset var alt for stort for henne og Eddy, og hun leier ut leilighet i 2. etasje. Av annonser i Budstikka ser vi at hun starter et hjemmebakeri og har et lite kafe-rom i Asker sentrum. Det selges hjemmelagete kaker, brus te og kaffe. I 1927 averterer hun:

«Brus og fru Visdals hjemmebakte kaker,
Du kan ikke tro hvor godt det smaker.
Kaffe og the blir også servert
paa fem minutter med elektrisitet.»

I 1933 etablerer hun Asker Hjemmebakeri med adresse Venja, Korsveien. (Korsveien var stikkveien inn mot Skaugum.)

Eddy Visdal var døpt Eduard Francois Johan van der Does etter sin hollandske far. Moren het Hjørdis. Vi vet ikke sikkert når han kom til Asker, men i FT 1920 bor han på Drengsrud. Eduard ble til Edvard og Eddy. Han ble født i 1917.

Eddy blir konfirmert 6. desember 1932 i Asker kirke. Der står både Eddy og hans fulle navn med opplysninger om at han er adoptert. Han tar middelskoleeksamen og drar til sjøs. I 1937 er han på MS Bayard som går mellom Brasil og New York og seilte ute under 2. verdenskrig. Han giftet seg med Synnøve Siggerud som var født i Kristiania i 1922.

Den 4. januar 1963 er Eddy Visdal kaptein på MS Frigg som ligger til kai i Antwerpen. Han faller ned fra leideren og drukner. Hans eneste barn er nettopp fylt 10 år. Han er begravet med familien på Asker kirkegård.


Redigert av Jon Christofersen april 2021

Jo Visdals begravelse i Asker kirke. ble referert i Budstikka 4.januar 1924.