Malerinnen Helga Ring Reusch til minne

Tett ved langsiden på det gamle gravkapellet ved Asker kirke fikk Helga Marie Ring Reusch (1865-1944) satt opp en særegen min­nesten over graven til sin mann dr. philos. Hans Henrik Reusch (1852-1922). Støtten, et solkors, er utformet i grovhuggen granitt.

Minnestøtten over Helga Ring og Hans Reusch ved kapellet på Asker kirkegård. I bakgrunnen Bergsåsen. (Ill: Karl Nilsen)

Av Karl Nilsen

Flere av hennes malerier fra de siste årene har det samme motivet, blant annet bildet i Holmen kirke (1935).

Helga Ring Reuschs bilde i Holmen kirke
Helga Ring Reuschs bilde i Holmen kirke (foto: Jon Christofersen)

Granitten minner oss om geologidoktorens yrke og vidkjente virksomhet, ikke minst som direktør for Norges geologiske undersøkelse.
Også han var en god tegner med sterke kunstinteresser. Av biografiene om ham leser vi at han var elskverdig og vennesæl. At fruen var det, kan Hvalstadfolk bekrefte.

I disse dager arrangerer Fredrikstad Museum en minneutstil­ling med mange bilder fra Fredrikstad, hennes fødeby, men også en del av hennes fremragende barneportretter. Det var denne genre hun behersket.

Fra ca. 1920, et par år før ekteparet flyttet inn i Hvalstadåsen skjer det en forandring i Helga Rings motivvalg. Hennes sterke religiøse interesser med bibelsk symbolikk ble festet til lerretet. Kunstmagisterne mente dette ble hennes kunstneriske bane. Det var barn hun kunne tegne og male, umiddelbare og ut­trykksfulle. «Du skulle aldri ha sluttet å tegne barn», var Erik We renskiolds ord til henne. Og han kjente hennes talent fra da hun var elev i hans private malerskole i Sandvika omkring 1890.

Som regel blir en maler først innkjøpt til Nasjonalgalleriet i slutten av sin karriere. Dette er trolig grunnen til at vi ikke finner fru Reusch i galleriets katalog. Både samtid og ettertid har undret seg over dette. Modeller til barnebildene sørget hennes to gifte søstre for. Selv var hun barnløs.

550px-Signe_Scheel_-_Portrait_of_the_Painter_Helga_Ring_(Reusch)_-_NG.M.02094_-_National_Museum_of_Art,_Architecture_and_Design
Portrett av Helga Ring Reusch malt av Signe Scheel 
(Fra Nasjonalmuseets samling)

Tilbake til Hvalstadåsen. Fru Reusch bodde i villa Morene i sine siste 22 år, alle årene alene etter mannens tragiske død. Han ville gå på toget på Hvalstad stasjon. Dette hadde allerede satt seg i bevegelse, og han falt og ble overkjørt, 70 år gammel i 1922.
De årlige vårsammenkomstene i dette hjemmet for kvinnelige malerkolleger og enkelte andre var en begivenhet som vennene så frem til. Det var ikke bare den tradisjonelle gjøkalvsteken som trakk. Marie Hauge møtte opp i vidbremmet hatt og vaiende fjør. Asta Nørregård var der og naturligvis Marie Tannæs. Også Helene Gundersen, Tilla Valstad og malerinnen Dina Aschehoug i Ladegården ved Bøsen. Dertil Mimi Falsen og Hulda Garborg.

Endelig tar vi med Lagertha Munthe, den som levde lengst av hennes malervenninner. Som 80-åring fikk hun oppleve en sepa­ratutstilling av sine arbeider på Hotel Bellevue i 1968 under «Kunstnerdalmønstringen ». Lagertha Munthe bodde under og etter krigen på Sem eller på Bergtun bak lille Berg. Det ble mange askerske frukthager mellom rammene hennes den tiden. Et av dem havnet i Nasjonalgalleriet: «Augustkveld mot Bergsåsen».

Artiklen ble opprinnelig publisert i Askermotiver (1991)

Mer om Helga Ring Reusch

Hun ble født 16. januar 1865 i Gamlebyen i Fredrikstad hvor faren var brigadeintendant, senere banksjef for Fredrikstad sparebank og i 1872-74 byens ordfører.Moren var fra Drøbak. Helga var nummer seks i en barneflokk på åtte. Allerede som 19-åring reiste hun til Christiania for å gå på malerskolen Erik Werenskiold hadde startet sammen med Christian Krohg og Hans Heyerdahl. I 1893 giftet hun seg med den kjente geologen Hans Henrik Reusch, og de bosatte seg på Lysaker. De levde i et hjem som var fylt av bøker og kunst. Dr. Reusch var en av grunnleggerne av Bibliofilklubben. Men samlivet fik en tragisk slutt allerede dagen etter at de var flyttet inn i sitt nye hjem i Hvalstadåsen.

Helgas far forsto tidlig at hun hadde kunstneriske anlegg og sørget for undervisning i tegning. Hun debuterte med et bilde på Høstutstillingen i 1886. Hun ble antatt på Høstutstillingen 27 ganger, sist i 1935. Senere gikk hun på friluftskole hos Gerhard Munthe. Hun fikk Statens reisestipend i 1889 og dro til Paris for å studere. Hun deltok på Salongen i Paris i 1892 og Verdensutstillingen i 1900. Her oppnådde hun å få bronsemedalje og bli innkjøpt av den franske stat. I 1897 fulgte hun sin mann til Boston hvor hun studerte ved Boston kunstakademi. 1903 hadde hun sin første separatutstilling hos Blomqvist i Oslo.

I senere år gikk hun over til kirkekunst. «Å tjene Gud i kunsten som i livet ble for henne det ideelle», skriver Tuilla Valstad i nekrologen. Hun studerte kirkekunst hos Joachim Skovgaard i Danmark. Flere kirker og menigheter har hun skjenket en rekke alterbilder, bl. an. Vaterland kirke i Oslo. Hennes siste store alterbilde som hun arbeidet med i flere år, henger i Holmen kirke i Asker. I 1915 utkom billedboka «Titta og Boa» med tekst og bilder av Helga Ring Reusch. Hun var svært familiekjær og hennes hjem var et samlingssted for familie og kunstnervenner helt til hun døde.
Hun døde 13. oktober 1944, nær 80 år, og er gravlagt med sin mann på Asker kirkegård.

Kilder:
Budstikka: 17. oktober 1944: Nekrolog av Tilla Valstad,
Fredrikstad museum, «Fredrikstadkunstneren Helga Ring Reusch» . Utstiilingskatalog 1991.

Redigert av Jan Erik Røed, mars 2021