Fotograf Harald Ohnstad

Harald Ohnstad ble født 17. juli 1909 i Evanger, og døde 29. juli 1983 i Asker. Han var sønn av sokneprest Ole Ohnstad (1861-1943) fra Aurland, og barnebarn av Stortingsmann John Ohnstad fra Undredal. Far Ole virket som huslærer hos prost Saxegaard på Stranda, hvor han senere også ble kappelan, og giftet seg med datteren i huset, Jakobine Katharine Saxegaard. Sammen fikk de åtte barn, tre jenter og fem gutter.

Harald Ohnstad

Av: Henning Sæther

Prestegjeningen brakte familien til flere plasser, bl a Evanger, hvor Harald ble født.
I 1915 flyttet familien til Hå på Jæren. Til Vettre kom de i 1927.
I 1939 giftet Harald seg med sykepleierske Vesla Foss. De fikk fire barn, tre gutter og en jente.

fusdahlgården
Fusdahlgården i Asker Sentrum fotografert av Halvdan Lund på 30-tallet.
Fotograf Ohnstad holdt til i annen etage, og på loftet hadde han lager av
kameraer og annet fotografisk materiale.

Harald Ohnstad gikk læretiden hos fotograf Ivan Benkow på Stabæk.
I 1934 overtok han forretningen etter Jess Hansen, som fotograf Agnes Sjølie hadde etablert i Fusdahlgården i Asker i 1928.

I februar 1941 kom et påbud fra sentrale myndigheter om at alle over 12 år skulle ha legitimasjonskort.
Det vil si at 25.000 personer i Asker og Bærum måtte skaffe seg passfoto.
Dette oppdraget gikk til Ivan Benkow på Stabekk og Harald Ohnstad i Asker.

Brage-Framgården
Brage-Framgården fotografert i 1971 av Jon Stenseng.

Da Brage-Framgården sto ferdig i Asker sentrum i 1966 flyttet Ohnstad virksomheten dit. I 1975, etter 40 års virke, solgte Ohnstad forretningen til Vettremannen Hans Soles Foto-Service AS.

I mange år var Harald Ohnstad den eneste fotografen i Asker, så veldig mange Askerbøringer har på et eller annet tidspunkt vært innom hans atelier.
Han etterlot et stort og verdifullt fotoarkiv bestående av ca 180 000 negativer. 
Motivene er hovedsakelig av lokale personer, det være seg fra barnedåp, konfimasjoner og bryllup. De fleste herreds- og kommunestyrene er også foreviget, sammen med en rekke andre styrer og forsamlinger.
Kvaliteten er god, så samlingen er dermed en viktig del av Askers historie, og et verdifullt bidrag i arbeidet med å bevare den lokale kulturarven i Asker.

Det skulle gå 20 år fra arkivet ble sporet opp av Henning Sæther i 2001, til Museene i Akershus (MiA), ved Asker Museum, takket ja til å overta ansvaret for arkivet. Forutsetningen var at det skulle etableres en lokal gruppe, som kunne sørge for registrering og digitalisering av arven etter Fotograf H. Ohnstad. Dette arbeidet kom i gang i oktober 2021 og gruppen har ukentlige møter.

Fotografgenene må ha vært gode i Ohnstadslekta.
Foruten Harald ble broren John (1906-1979) også fotograf. Han begynte hos Gunnar Sjøwall i Oslo i 1929, og ble etter hvert faglig leder der. Han var medlem av Oslo Kamera Klubb fra 1930, og i en periode styremedlem i Oslo Fotograflaug.

En annen bror, Ragnar (1915-2000), var en meget habil amatørfotograf og har bidratt med flere fotografier av steder og begivenheter i Asker.

Sønnen Bjørn Harald, f. 1943, arbeidet i ti år i farens atelier. Etter dette var han ansatt ved fototeknisk avdeling på Rikshospitalet.

Den gamle skolen på Vettre
Ohnstadfamilien kom til Asker i 1927 og vokste opp på Vettre.
Den gamle Vettreskolen er her fotografert av Ragnar Ohnstad.
Arikkelforfatteren på julefotografering i Fusdalgården 6. desember 1954.

Asker, mars 2024
Henning Sæther