Arkeologi og geologi

I Asker er det kjent mer enn 220 faste fornminner og i tillegg til disse er det også funnet en rekke løsfunn. Fornminnebestanden domineres av gravhauger. Det er også flere steder med gamle veifar. Til sammen er det kjent rundt 50 steder med gravminner fra bronsealder til jernalder.

Bakerløkka

Ved planleggingen av parken på Bakerløkka utenfor Kulturhuset, ble det lagt vekt på at området skulle være et sted for rekreasjon og hygge. I parkens midte er det bygget en pyramide av stein, også kalt Askerpyramiden, som beskriver Askers geologiske historie. Kommunen har laget en informasjonsbrosjyre som kan leses her.


Kulturhistorisk museum

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo  er tilgjengelig på nett. Gjenstandene i KHMs samlinger er registrert i museets databaser. De publiseres på nett gjennom universitetsmuseenes portaler.

Asker og Bærum Historielag og Kulturhistorisk museum samarbeider om en nettdugnad for å få digitalisert det topografiske arkivet ved KHM. Du kan kontakte biblioteket for mer informasjon og veiledning for hvordan du går frem for å bidra.

Kulturnett Akershus

Her finner du et utvalg av de arkeologiske registeringene og utgravningene som har funnet sted i Asker de siste årene.

Klikk her for registrerte kulturminner i Asker.

Lån bøker om arkeologiske funn i Asker på Asker bibliotek.