Uten tittel 3
© Magne Furuholmen/BONO
Trykk
Utlånt

Uten tittel <3>

Uten tittel 3
© Magne Furuholmen/BONO
Størrelse:
1 grafisk blad i ramme, 130 x 107 cm
Utgitt:
199
Opplysninger:
Monotypi (1/1)
Utlånt til 23.07.2024
Bestill