Uten tittel 2
© Elly Prestegård/BONO
Trykk
Utlånt

Uten tittel <2>

Uten tittel 2
© Elly Prestegård/BONO
Størrelse:
1 grafisk blad i ramme, 65 x 56 cm
Utgitt:
1988
Opplysninger:
Monotypi
Utlånt til 12.04.2023
Bestill