Regler for kunstlån

Vi har egne regler for lån av kunst.

             Regler for lån av kunst

  • lånekort og legitimasjon må fremvises ved utlån

  • aldersgrense for utlån er 20 år
  • du kan låne inntil 3 bilder av gangen
  • lånetiden er 3 måneder
  • lånetiden kan ikke forlenges
  • bildet skal emballeres forsvarlig til transporten
  • erstatning ved uhell vurderes i hvert enkelt tilfelle
  • erstatning ved tap: fullverdi av bildet pluss innramming
  • artotekbildene er kun til utlån, ikke til salgs