Online course for learning Norwegian

«Veien inn» - is an online course for learning Norwegian for young and adult immigrants.

Veien inn

«Veien inn» - is an online resource for learning Norwegian for young and adult immigrants

  • You learn to understand, read, write and speak Norwegian
  • You also learn about the Norwegian society
  • The course is divided into several levels: A1, A2, B1, B2 and C1.
  • “Veien inn” prepares you for the Public exams in Norwegian

You can order «Veien inn» from the librarys website. You recieve a short instruction and a PIN-kode which gives you access to the resource for 60 days.

Veien inn

Veien inn - nettbasert opplæring i norsk for unge og voksne innvandrere

  • du lærer å forstå, lese, skrive og snakke norsk
  • du lærer også om det norske samfunnet
  • kurset er delt i flere nivåer: A1, A2, B1, B2 og C1
  • «Veien inn» fører fram til de nasjonale norskprøvene

Du kan bestille Veien inn fra bibliotekets nettsider. Du får en veiledning og en PIN-kode som gir deg tilgang til den nettbaserte opplæringen i 60 dager